Отпадане на съгласни звукове/Ünsüz düşmesi

В турския език има думи, завършващи на съгласната „-k“, към които при присъединяване на наставката „-cik / -cik“, която се използва за умаляване или видоизменяща наставка „-l“ , буквата „-k“ в края на думата отпада.

  • ufak-cık → ufacık – мъничък
  • minik-cik → minicik – мъничък
  • sıcak – cık → sıcacık – топличък
  • büyük-cek → büyücek – големичък
  • alçak-l-ma → alçalma – понижаване, спускане
  • çabuk-cak → çabucak – бързичко
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув