Отпадане на гласни звукове

В турския език има двусрични думи, съдържащи тясна гласна ( -ı-, -i-, -u-, -ü- ) във втората сричка, при които при добавяне на наставка или окончание започващо с гласен звук, последната гласна от основата на думата отпада. 

 • isim – ismim (името ми)
 • izin – iznim (разрешението ми)
 • nehir – nehrim (реката ми)
 • vakit – vaktim (времето ми)

Обикновено тясна гласна се среща в двусрични думи обозначаващи:

 1. част от тялото или орган   
 • ağız – ağzım (устата ми)
 • akıl – aklım (ума ми)
 • alın – alnım (челото ми)
 • beyin – beynim (мозъка ми)
 • boyun – boynum (шията ми, гърлото ми)
 • burun – burnum (носът ми)
 • göğüs – göğsüm (гръдта ми)
 • karın – karnım (коремът ми)
 • omuz – omzum (рамото ми)

2. в думите, обозначаващи роднини – oğul „син“ и kayın „шурей, девер“, и сложни думи, образувани с една от тях

 • oğul – oğlumuz (синът ни)
 • kayın – kaynım (девер ми)

3. във втората сричка от глаголи, образувани от корен с добавена наставка  -la (-le) или -ar

 • ileri – ilerlemek (напредвам)
 • koku – koklamak (ухая, мириша)
 • sızı – sızlamak (да боля, хленча)
 • sarı – sararmak (пожълтявам)

4. в думи, взаимствани от арабския език, както и в глаголи, образувани от тези думи

 • seyir – seyri (неговото наблюдение)
 • emir -emri (заповедта му)
 • ömür – ömrümüz (нашият живот)
 • akıl – aklınız  (вашият ум)
 • resim – resmi (нейната рисунка)

Отпадането на тесни гласни не се наблюдава при всички двусрични думи и съдържащи тясна гласна във втората сричка. Ето няколко примера за такива думи – изключение:

 • okul  + umuz → okulumuz –  нашето училище
 • boğum  + u → boğumu – възелът му
 • hukuk  + um → hukukum – моите права

В двойни думи, образувани от две еднакви думи , втората от които е с наставка, започваща с гласна, тясната гласна от втората сричка НЕ отпада :

 • koyun koyuna yatmak – лежа в обятията
 • omuz omuza yürümek – вървя рамо до рамо
 • nesilden nesile – от поколение на поколение
 • şehirden şehire – от град в град
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув