Пасивни изречения

Пасивното изречение е такова изречение, в което действието се извършва върху подлога в изречението, т.е. глаголното лице е пасивно, то не извършва действие, а действието се извършва върху него от някой друг. В българския език това е т.нар. „страдателен залог“.

Активно изречение: Тони изяде сладоледа.

Пасивно изречение: Сладоледът беше изяден от Тони.

Пасивни наставки в турския език са:  -l (-ıl, -il, -ul, -ül) / -n (-ın, -in, -un, -ün)

  1. -l (-ıl, -il, -ul, -ül) се използва, когато коренът на глагола завършва на беззвучна съгласна:

Ben bir kitap yazıyorum. – Аз пиша книга.

Bir kitap (benim tarafımdan) yaz –ıl – ıyor. Книгата се пише от мен (от моя страна).

Sen onun hakkında konuşuyorsun. – Ти говориш за него.

Onun hakkında (senin tarafından) konuş – ul – uyor. – За него се говори от теб (от твоя страна).

O bir karpuz kesiyor. – Той реже диня.

Bir karpuz (onun tarafından) kes – il – iyor. – Динята се реже от него (от негова страна).

Siz konserden bahsediyorsunuz. – Вие разказвате за концерта.

Konserden (sizin tarafınızdan) bahsed – il – iyor. – За концерта се разказва от вас (от ваша страна).

Onlar spor yapıyor. – Те спортуват.

Spor (onlar tarafından) yap – ıl – ıyor. – Спортът се прави от тях (от тяхна страна).

 

2. -n (-ın, -in, -un, -ün) се използва, когато коренът на глагола завършва на звучна съгласна или гласна. Като изключение корен на глагол, който завършва на –l също получава окончание -n:

Ben bulaşıkları yıkıyorum. – Мия чиниите

Bulaşıklar (benim tarafımdan) yıka – n – ıyor. – Чиниите са измити от мен (от моя страна).

Sen futbol oynuyorsun. – Ти играеш футбол.

Futbol (senin tarafından) oyna – n – ıyor. – Футболът се играе от теб (от твоя страна).

Belediye çöpleri topluyor. Общината събира боклуците.

Çöpler (belediye tarafından) topla – n – ıyor. – Боклуците се събират от Общината (от страна на Общината).

Biz kitap okuyoruz. – Ние четем книга.

Kitap (bizim tarafımızdan) oku – n – uyor. – Книгата се чете от нас (от наша страна)

Siz masayı temizliyorsunuz. – Вие почиствате масата.

Masa (sizin tarafınızdan) temizle – n – iyor. – Масата се почиства от вас (от ваша страна)

Onlar camları siliyor. – Те бършат прозорците.

Camlar (onlar tarafından) sil in – iyor. – Прозорците се бършат от тях (от тяхна страна).

 

Следва да отбележим и факта, че поради спецификите в турския език и тези в българския език, при буквален превод на пасивните изречения от турски на български език, някой от тях биха могли да звучат неестествено за нас. Това е така, т.к. изказът на български език е различен от изказът на турски език и на български език ние бихме се изразили по-друг начин, за да изкажем същото твърдение. По – долу може да се запознаете с няколко примера на пасивни изречения в различните глаголни времена в турския език, към които е добавен превод на български език с цел по-лесно разграничаване на нюансите в изказа на турски език.

 

Образуване на пасивни изречения в различните глаголни времена:

 

  1. Глаголът е в сегашно време – YOR

-l или -n + iyor

Yollar önce tamir ediliyor ve sonra temizleniyor.

Пътищата първо са ремонтирани, след това са почистени.

 

  1. Глаголът е в сегашно широко време – R

-l или -n + -r

Yollar önce tamir edilir ve sonra temizlenir.

Пътищата първо са ремонтирани, след това са почистени.

 

Положителен и отрицателен въпрос при пасивни изречения в сегашно широко време – R

Ben kapıyı açarım. – Отварям вратата.

Kapı açılır mı? – Вратата отваря ли се?

Kapı açılmaz mı? – Вратата не се ли отваря?

 

Sen kahve içersin.  – Ти пише кафе.

Kahve içilir mi? – Кафето пие ли се?

Kahve içilmez mi? – Кафето не се ли пие?

 

O balık tutar. – Той лови риба

Balık tutulur mu? – Рибата лови ли се?

Balık tutulmaz mı? – Рибата не се ли лови?

 

Biz piyano çalarız. – Ние свирим на пиано.

Piyano çalınır mı? – Свири ли се на пианото?

Piyano çalınmaz mı? – Не се ли свири на пианото?

 

Siz izin alırsınız. – Вие взимате отпуск.

İzin alınır mı? – Отпуска взима ли се?

İzin alınmaz mı? – Отпуска не се ли взима?

 

Onlar arabayı siler. – Те почистват колата.

Araba silinir mi? – Колата почиства ли се?

Araba silinmez mi? – Колата не се ли почиства?

 

  1. Глаголът е в минало продължително време – YORDU

-l или-n +-yordu

Yollar önce tamir ediliyor ve sonra temizleniyordu.

Пътищата първо се ремонтираха, след това се почистваха.

 

Положителен и отрицателен въпрос при пасивни изречения в минало продължително време – YORDU

Ben kapıyı açıyordum.  –Отварях вратата.

Kapı açılıyor muydu? – Вратата отваряше ли се?

Kapı açılmıyordu – Вратата не се отваряше

 

Sen kahve içiyordun. – Ти пиеше кафе.

Kahve içiliyor muydu? – Кафето пиеше ли се? (от теб)

Kahve içilmiyordu  – Кафето не се пиеше. (от теб)

 

O balık tutuyordu. – Той ловеше риба.

Balık tutuluyor muydu? – Рибата ловеше ли се? (от него)

Balık tutulmuyordu = Рибата не се ловеше. (от него)

 

Biz piyano çalıyorduk. – Ние свирехме на пиано

Piyano çalınıyor muydu? – На пианото свиреше ли се? (от нас)

Piyano çalınmıyordu  – На пианото не се свиреше. (от нас)

 

Siz izin alıyordunuz. – Вие вземахте отпуск

İzin alınıyor muydu? – Отпускът беше ли вземан? (от вас)

İzin alınmıyordu – Отпускът не беше вземан. (от вас)

 

Onlar arabayı siliyorlardı. – Те почистваха колата.

Araba siliniyor muydu? – Колата почистваше ли се ? (от тях)

Araba silinmiyordu.  – Колата не се почистваше. (от тях).

 

  1. Глаголът е в минало време – DU

-l или -n + -dı

Yollar önce tamir edildi ve sonra temizlendi.

Пътищата първо бяха ремонтирани, след това бяха почистени

 

Положителен и отрицателен въпрос при пасивни изречения в минало време – DU

Ben kapıyı açtım. –  Отворих вратата.

Kıpı açıldı mı? – Вратата отвори ли се ? (от мен)

Kapı açılmadı mı?  – Вратата не се ли отвори? (от мен)

 

Sen kahve içtin. – Ти пи кафе.

Kahve içildi mi? – Кафето беше ли изпито? (от теб)

Kahve içilmedi mi?  – Кафето не беше ли изпито ? (от теб)

 

O balık tuttu. – Той улови риба. (свършено действие)

Balık tutuldu mu? – Рибата улови ли се? (от него)

Balık tutulmadı mı? – Рибата не се ли улови? (от него)

 

Biz piyano çaldık. – Ние свирихме на пиано.

Piyano çalındı mı? – На пианото свирено ли беше ? (от нас)

Piyano çalınmadı mı? – На пианото не беше ли свирено? (от нас)

 

Siz izin aldınız. – Вие взехте отпуск.

İzin alındı mı? – Отпускът беше ли взет? ( от вас)

İzin alınmadı mı? – Отпускът не беше ли взет? (от вас)

 

Onlar arabayı sildi. – Те почистиха колата.

Araba silindi mi? – Колата беше ли почистена? (от тях)

Araba silinmedi mi? – Колата не беше ли почистена? (от тях)

 

  1. Глаголът е в минало време – MİŞ

-l или -n + -mış

Yollar önce tamir edilmiş ve sonra temizlenmiş.

Пътищата първо са били ремонтирани, след това са били почистени.

 

Положителен и отрицателен въпрос при пасивни изречения в минало време – MİŞ

Ben kapıyı açmışım. Аз съм отворил вратата.

Kapı açılmış mı? – Вратата била ли е отворена? (от мен)

Kapı açılmamış mı? – Вратата не е ли била отворена? (от мен)

 

Sen kahve içmişsin. – Ти си пил кафе.

Kahve içilmiş mi? – Кафето било ли е пито? (от теб)

Kahve içilmemiş mi? – Кафето не е ли било пито? (от теб)

 

O balık tutmuş. – Той е ловил риба.

Balık tutulmuş mu? – Рибата била ли е ловена? (от него)

Balık tutulmamış mı? – Рибата не е ли била ловена? (от него)

 

Biz piyano çalmışız – Ние сме свирили на пиано.

Piyano çalınmış mı? – На пианото било ли е свирено? (от нас)

Piyano çalınmamış mı? – На пианото не е ли било свирено? (от нас)

 

Siz izin almışsınız. – Те са взели отпуск.

İzin alınmış mı? – Отпускът бил ли е взет? (от вас)

İzin alınmamış mı? – Отпускът не е ли бил взет? (от вас)

 

Onlar arabayı silmiş. – Те са почистили колата.

Araba silinmiş mi? – Колата била ли е почистена? (от тях)

Araba silinmemiş mi? – Колата не е ли била почистена? (от тях)

 

 

  1. Глаголът изразява възможност за действие „Мога да“ – ABİLMEK/ -EBİLMEK

-l или -n + -abilmek / -ebilmek

Yollar önce tamir edilebilir ve sonra temizlenebilir.

Пътищата първо могат да се почистят, след това могат да се ремонтират.

 

Ben kapıyı açabilirim. – Аз мога да отворя вратата.

Kapı açılabilir mi? – Вратата може ли да се отвори? (от мен)

Kapı açılamaz mı? – Вратата не може ли да се отвори ? (от мен)

 

Sen kahve içebilirsin. – Ти можеш да пиеш кафе.

Kahve içilebilir mi? – Кафето може ли да бъде пито? (от теб)

Kahve içilemez mi? – Кафето не може ли да бъде пито? (от теб)

 

O balık tutabilir – Той може да лови риба.

Balık tutulabilir mi? – Рибата може ли да се лови? (от него)

Balık tutulamaz mı? – Рибата не може ли да лови? (от него)

 

Biz piyano çalabiliriz – Ние можем да свирим на пиано.

Piyano çalınabilir mi? – На пианото може ли да бъде свирено ? (от нас)

Piyano çalınamaz mı? – На пианото не може ли да бъде свирено? (от нас)

 

Siz izin alabilirsiniz. – Вие можете да вземете отпуск.

İzin alınabilir mi? – Отпускът може ли да бъде взет? (от вас)

İzin alınmaz mı? – Отпускът не може и да бъде взет? (от вас)

 

Onlar arabayı silebilir  – Не могат да изчистят колата.

Araba silinebilir mi? – Колата може ли да бъде изчистена? (от тях)

Araba silinemez mi? – Колата не може ли да бъде изчистена? (от тях)

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: