Продължете към съдържанието

Образуване на пасивни изречения (Edilgen tümcelerin oluşturma)

Пасивно е изречението, в което действието се извършва върху подлога в изречението, докато глаголното лице е пасивно, то не извършва действие, а действието се извършва върху него от някой друг. В българския език това е т.нар. „страдателен залог“.

  • Активно изречение: Тони изяде сладоледа.
  • Пасивно изречение: Сладоледът беше изяден от Тони.

Наставките за образуване на пасивни глаголи турския език са:  -l (-ıl, -il, -ul, -ül) / -n (-ın, -in, -un, -ün)

  1. Наставката -l (-ıl, -il, -ul, -ül) се използва, когато коренът на глагола завършва на беззвучен съгласен звук:

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати