Продължете към съдържанието

Глаголи за възможност (Yeterlilik Fiiller)

В турския език възможността на лицето или предмета да извърши някакво действие – „мога да…“, се образува с помощта на спомагателния глагол “bilmek”, чиито корен се присъединява след основния глагол, показващ какво точно действие може да бъде извършено. Спомагателния глагол “bilmek” приема и спрежението на новополучения глагол в различните лица и числа на всички глаголни времена. Чрез глаголите за възможност в турския език се изразява:

  • молба  – може ли, възможно ли е
  • искане на разрешение – може ли
  • даване на разрешение – може
  • предположение – може да е..
  • вероятност – може и да е…
Упражнения

Глагол „Мога да…“ в прости глаголни времена/Haber (bildirme) kipleri

Глагол „Мога да…“ в исторически глаголни времена/Hikaye birleşik zamanları

Глагол „Мога да…“ в глаголни времена, чути от друг/Rivayet birleşik zamanları

В турския език положителната форма на глаголите за възможност се образува като към корена на глагола носещ основното действие се присъединява корена на спомагателния глагол  “bil-mek” чрез междинен звук „-а/- е“, като новополучения глагол се спряга във всички лица и числа, във всички глаголни времена. Глаголите за възможност се образуват по конструкцията:

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати