Продължете към съдържанието

Глагол „Съм…“ (Koşaç Tümcesi)

Конструкцията Koşaç tümcesi обозначава име (съществително име, местоимение), което е получава функция на сказуемо (глагол) в изречението. На български език се превежда със спомагателния глагол  „съм…“. В турския език глаголът, който придава сказуемост на имената в изречението е допълнителния глагол-наставка „(i)mek“. Той има единствено свързваща функция и при присъединяването му към името наставката (–i) отпада, т.е. последващите наставки за глаголно време, за падежи и лични окончания се присъединяват директно към името по правилата на вокалната хармония и хармонията на съгласните звукове.

Глаголът-наставка i(mek) приема спрежения в четири глаголни времена – в сегашно време, в минало определено (свършено) време, в минало неопределено време и в глаголно време под условие, съответно, чрез наставките – “-i-dir”, “-i-di”, “-i-miş”, “-i-se”, като придава на думата, към която е присъединен речникови значения на – „е“, „беше“, „бил“ и „ако“. Тези спрежения се пренасят и в конструкцията Koşaç tümcesi.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати