Въпроси. Въпросителни думи.

Въпросителните думи в изречението служат за уточняване на подлога, на някакви негови характеристики, на това чие притежание е или какво той притежава, за начина по който се извършва действието или времето в което се извършва и др.  

Въпросителна частица “ЛИ”
mı, mi, mu, mü (4X) Въпросителната частица винаги стои в края на изречението и се използва по правилата на Вокалната хармония, т.е. хармонира с последната буква в думата, за която се отнася. Както всички частици в турския език, и въпросителната частица mı (mi , mu , mü) се чете заедно с думата, към която принадлежи, но в същото време е неударена и се пише отделно. 

 • Ако в думата, за която се отнася въпросителната частица последна буква е “a или ı”, използваме :
  elma mı? – ябълка ли?
  kapı mı? – врата ли?
 • Ако в думата, за която се отнася въпросителната частица последна буква е “e или i”, използваме mi:
  ev mi? – дом ли?
  kedi mi? – котка ли?
 • Ако в думата, за която се отнася въпросителната частица последна буква е “o или u”, използваме mu:        top mu? – топка ли?
  karpuz mu? – диня ли?
 • Ако в думата, за която се отнася въпросителната частица последна буква е “ö или ü”, използваме :
  söz mü? – дума ли?

Въпросителната частица mı (mi, mu, mü) може да се използва за образуване на:

 • общи въпроси изискващи отговор „да“ или „не“:
  Bu kitap mı ? Това книга ли е? – Evet. Да.
  Denizde balık var mı? В морето има ли риба? – Hayır. Не.
 • въпроси за изясняване на предпочитания или опции, като в този случай въпросителната частица се поставя след всяка от опциите, между които трябва да бъде направен избор. Често между двете части на такива въпроси може да се използва думата “yoksa” (или, в противен случай):
  Çocukların var mı, yok mu ? = Çocukların var mı yoksa yok mu? – Имаш ли деца или нямаш?
  Burası okul mu, banka mı ? = Burası okul mu yoksa banka mı ? – Това училище ли е или банка?
Ако в края на съобщително изречение добавим въпросителната частица, то става въпросително.
O doktor. – Той е лекар.
O doktor mu? – Toй лекар ли е?
Обърнете внимание на смисловото значение, по-долу:
Bu mu kırmızı kutu? – това ли е червената кутия?
Bu kırmızı mı kutu? – това червеното ли е кутията?
Bu kırmızı kutu mu? – това червена кутия ли е ?
Въпросителни думи
В турския език, когато в изречението присъства въпросителна дума, въпросителната частица “mi” отсъства.
Въпросът “Kim?” се използва за одушевени предмети, а въпросът “Ne?” се използва за неодушевени предмети.
Въпросителните думи в турския език приемат падежни окончания. 
KİM?  – КОЙ? NE? – КАКЪВ? NEREDE? – КЪДЕ? NERELİ? – КАКЪВ ?(по националност) NASIL? –  КАК? NERESİ? – КЪДЕ СЪМ? КЪДЕ СЕ НАМИРАМ? 
ben kimim – кой съм neyim -какъв съм neredeyim -къде съм  nereliyim – какъв съм nasılım – как съм  neresiyim – къде съм 
sen kimsin – кой си nesin – какъв си  neredesin – къде си  nerelisin – какъв си  nasılsın – как си  neresisin – къде си 
o kim – кой е  ne – какъв е  nerede – къде е  nereli – какъв е  nasıl – как е neresi – къде е
biz kimiz – кои сме neyiz – какви сме neredeyiz – къде сме  nereliyiz – какви сме nasılız – как сме neresiyiz – къде сме 
siz kiminiz – кои сте nesiniz – какви сте  neredesiniz – къде сте  nerelisiniz – какви сте  nasılsınız- как сте  neresisiniz – къде сте 
onlar kimler – кои са  neler – какви са  neredeler – къде са  nereliler – какви са  nasıllar – как са  neresiler – къде са 
KİM кой Kim bu akşam eve geliyor?
NE какво Çantada ne var?
NEREDE къде Ayşe nerede yaşıyor?
NEREYE накъде Bu yaz nereye gidiyorsunuz?
NE ZAMAN  кога Ne zaman ders başlıyor?
NE YAPIYOR? какво прави O şimdi ne yapıyor?
KAÇ колко Употребява се за изясняване на количество предмети или хора Ofiste kaç sekreter var?
Употребява се в някой случаи може да бъде преведена като “какъв” Senin telefon numaran kaç?
При задаване на въпрос “kaç” към числителни имена, множествено число не се употребява  iki araba, üç kitap
HANGİ какъв, кой  Употребява се за време – ден, месец, сезон,  Bugün hangi gün? Hangi mevsim sıcak?
Употребява се, когато питаме за един от много  Senin araban hangi? – коя е твоята кола?
NE KADAR  колко 
NE HABER какво става
NEYLE с какво
KİMLE с кого

В турския език, за да попитаме „кой?“ когато се касае за неодушевен предмет използваме въпросителната дума „Hangi?“, а когато питаме „кой от многото?“ използваме въпросителната дума „Hangisi?“ Използваме „hangi“ със съществителни имена  (Hangi çocuk? Hangi Ali?), а използваме „hangisi“ без съществителни имена. Използваме „olan, olanı, olanlar, olanları“ в отговора на въпроса, за да избегнем повтарянето на съществителното име.

Üç çocuk sokakta oynuyor. – Три деца играят на улицата.

Hangi çocuk Ayşe’dir? – Кое дете е Айше?

Hangisi Ayşe’dir? – Кое от тях е Айше?

Turuncu tişörtlü olan Ayşe’dir. – Това с оранжевата блуза е Айше.

Turuncu tişörtlü çocuk Ayşe’dir. – Това с оранжевата блуза е Айше.

Benim iki duvar saatim var. Имам два стенни часовника.

Hangi saati istersin? – Кой часовник искаш?

Hangisini istersin? – Кой от тях искаш?

Kare olanı isterim. – Искам квадватния.

Използваме въпросителната дума Ne (какво), за да зададем въпроси за неодушевени предмети и Kim (кой), за да зададен въпроси за одушевен предмети, хора. Въпросителните думи Kim (кой) и ne (какво) обикновено стоят в началото на въпросителното изречение, но има и изключения, в които на първо място в изречението е друга част на речта.

Kim caddede koşuyor? (Кой тича по улицата?)

Bir çocuk caddede koşuyor. (Едно дете тича по улицата.)

Onu kim tutuklar? (Кой го хвана?)

Onu bir polis tutuklar. (Хвана го един полицай.)

Sürücü neye bakıyordu? (Какво гледаше шофьорът?)

Sürücü cep telefonuna bakıyordu. (Шофьорът гледаше мобилния си телефон.)

Когато задаваме въпрос за хора или предмети в множествено число използваме neler и kimler.

Neler yapıyorsun? (Какви неща правиш?)

Kimler çay içiyor? (Кои пият чай?).

С въпросителните думи kaç (колко) или kaç tane (колко броя) в турския език питаме за броими съществителни имена, а въпроса ne kadar (колко) задаваме за неброими събирателни съществителни имена.  

Kaç tane bavul almalıyım? Колко куфата трябва да взема?

Ne kadar paraya ihtiyacım var? От колко пари имам нужда?

Kaç (колко) или Kaç tane (колко броя) се използват за броими съществителни имена – bir elma, iki kişi, üç tabak и т.н.

Kaç yumurtaya ihtiyacın var? От колко яйца имаш нужда?

Kaç tane limon alacaksın? Колко броя лимони ще вземеш?

Kaç ekmek? Колко хляба?

Kaç kişi Türkçe öğreniyor? Колко души учат турски език?

Masada kaç tane bardak var? Колко броя чаши има на масата?

Kaç para? Колко пари?

 

Ne kadar (колко) се използва за неброими (събирателни) съществителни имена su, zaman, para, süt и т.н. Събирателните съществителни имена са броими чрез мерните единици: bir bardak su, üç kilo peynir и т.н.

Ne kadar şeker istersin? Колко захар искаш?

Kaç kilo şeker istersin? Колко килограма захар искаш?

Ne kadar su içersin? Колко вода ще пиеш?

Kaç bardak su içersin? Колко чашо вода ще пиеш?

Ne kadar zamana ihtiyacın var? От колко време имаш нужда?

 

С помощта на спомагателния глагол „Olmak“ може да зададем и общ въпрос с въпросителната дума  ne (какво) + olmak (става, случва се, за да попитаме за събития. Ne (какво) е подлог във въпросителното изречение.

 

 

Maçta ne

oluyor? Какво става в мача?
olur? Какво става в мача?
oluyordu? Какво ставаше в мача?
oldu? Какво стана в мача?
olacak? Какво ще стане в мача?

 

В турския език задаваме учтиви въпроси от типа „Бихте ли желали/Бих желал“ с помощта на глагола “istemek” в минало свършено време, чрез конструкцията:

Подлог + инфинитив на основния глагол + ister miydi + лично окончание

-ister miydin? (разговорно)

-ister miydiniz? (учитиво)

Benimle dans etmek ister miydiniz? Бихте ли желали да танцувате с мен?

Evet, sizinle dans etmek isterdim.  Да, бих желала да танцувам с вас.

Bu yaz nereye gitmek isterdin? Къде би искал да отидеш това лято?

Türkiye’ye gitmek isterdim. Бих искал да отида в Турция.

Bizimle oturmak ister miydi? Той би ли искал да постои с нас?

Evet, çok isterdi. Да, много би искал

 

Положителен

въпрос

Положителен отговор Отрицателен отговор Отрицателен въпрос
Ben ister miydim? isterdim istemezdim istemez miydim?
Sen ister miydin? isterdin istemezdin istemez miydin?
O ister miydi? isterdi istemezdi istemez miydi?
Biz ister miydik? isterdik istemezdik istemez miydik?
Siz ister miydiniz? isterdiniz istemezdiniz istemez miydiniz?
Onlar isterler miydi? isterlerdi istemezlerdi istemezler miydi?

 

В турския език задаваме учтиви въпроси от типа „Чудя се дали е възможно…/Има ли възможност или вероятност да …“ с помощта на “acaba”, като тази дума прави запитването много по – учтиво:

Acaba uçak zamanında gelebilecek mi? Чудя се самолетът ще пристигне ли навреме?

Ahmet burada olduğumu biliyor mu acaba? Знаеш ли дали Ахмет е тук?

Acaba sınavı geçtim mi? Чудя се изкарах ли изпита?

Ne söylediğinizin farkında mısınız acaba? Забелязвате ли какво казвате всъщност?

Acaba bana yardım edebilir miydiniz? Чудя се дали бихте могли да ми помогнете?

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув