Продължете към съдържанието

Падежи (Durumlar/İsmin hâlleri)

Падежът е граматическа форма за изменение на съществително име, с която се изразява отношение към останалите думи в изречението. Всеки падеж има своя система от значения като пряко допълнение, обстоятелствено пояснение, принадлежност, движение, определение. В турския език има шест падежа:

Падежна таблица Упражнения