Продължете към съдържанието

Показателни местоимения (İşaret/gösterme adılları) – Упражнения

  1. Напишете наставките за именителен, винителен, дателен, местен, отделителен и родителен падеж на показателните местоимения: 

Bu bu…………. bu…………. bu………….bu………….bu………….bu………….

Şu şu…………. şu………….şu………….şu………….şu………….şu………….

O o…………… o…………… o……………o……………o……………o……………

Bunlar bunlar……. bunlar……. bunlar…….bunlar…….bunlar…….bunlar…….

Şunlar şunlar…….. şunlar……..şunlar……..şunlar……..şunlar……..şunlar……..

Onlar onlar……… onlar……… onlar……….onlar……….onlar……….onlar……….

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати