Препинателни знаци/Noktalama işaretleri

Препинателните знаци показват смисловата и синтактичната структура на всеки писмен текст и са част от графичната система на всеки език. Основните препинателни знаци на турски език и тяхната употреба са:

(.) Nokta (точка)

  • В края на изречението

Ben geldim.

  • При съкращения

Prof., İng.

  • При номерация непосредствено след цифрата

1., 2.

  • При съкратеното записване на дати

17.6.2017

  • При указване на време

17.30, 20.55

  • При писане на цифри състоящи се от 5 и повече цифри за разделянето им на групи от по три броя

876.677 или 13.234.555

  • За обозначаване на знака за умножение

3.8=24

(,)Virgül (запетая)

  • При изброяване на думи или група от думи, имащи сходна функция в изречението.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, попълнете заявката за абонамент.

Вход за абонати
   
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: