Продължете към съдържанието

Препинателни знаци (Noktalama işaretleri)

Препинателните знаци показват смисловата и синтактичната структура на всеки писмен текст и са част от графичната система на всеки език. Основните препинателни знаци на турски език и тяхната употреба са:

Упражнения

(.) Nokta (точка)

  • В края на изречението

Ben geldim.

  • При съкращения

Prof., İng.

  • При номерация непосредствено след цифрата

1., 2.

  • При съкратеното записване на дати

17.6.2017

  • При указване на време

17.30, 20.55

  • При писане на цифри състоящи се от 5 и повече цифри за разделянето им на групи от по три броя

876.677 или 13.234.555

  • За обозначаване на знака за умножение

3.8=24

(,)Virgül (запетая)

  • При изброяване на думи или група от думи, имащи сходна функция в изречението.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати