Продължете към съдържанието

Прилагателни имена (Sıfat)

Прилагателното име е част на речта, която означава признак, качество или свойство на предмет или лице и обикновено е определение на съществително име и стои пред него. Прилагателните имена в турския език не се изменят по род и число. Според вида и обхвата на предмета или явлението, което назовават, съществителните имена се разделят на различни групи.

Упражнения

Особености на прилагателните имена в турския език (Sıfatların özellikleri)

 1. Обикновено в изречението на турски език прилагателните имена се намират пред съществителното име, за което се отнасят.
 2. Когато прилагателното име изпълнява роля на сказуемо с помощта на спомагателен глагол, то стои след съществителното име в изречението.
 3. Прилагателните имена могат да претърпят пълно или частично удвояване  –  редупликация, с цел да се увеличи емоционалната сила на думата или изказа
 4. Словосъчетание състоящо се от прилагателно име и съществително име се нарича прилагателно словосъчетание.

Прилагателни имена според структурата им (Yapıları bakımından sıfatlar)

Прости прилагателни имена (Basit sıfatlar)

Простите прилагателни имена в турския език се състоят само от един корен. Такива имена са kısa, dar, kırmızı, ak, kara vs.

Производни прилагателни имена (Türemiş sıfatlar)

Производните прилагателни имена в турския език са образувани с помощта на наставки, които се присъединяват към съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена или глаголи. Такива имена са yaşlı (от съществително име), yorgun (от глагол) и др. Най-често производните прилагателни имена в турския език са образувани със следните наставки:

 • Наставка „-lI“ – şekerli, boyalı, ünlü и др.
 • Наставка „-sIz“ – şekersiz, sessiz, görgüsüz и др.
 • Наставка „-CI“ – çiçekçi, şakacı, kurucu и др.
 • Наставка „-lIk“ – kiralık, günlük, satalık и др.
 • Наставка „-IK“ – dilik, bozuk, turşuluk и др.
 • Наставка „-gIn“ – kızgın, durgun, kırgın и др.
 • Наставка „-GAn“ – saldırgan, konuşkan, dövüşken и др.
 • Наставка „-sAl“ – kutsal, fiziksel и др.
 • Наставка „-cil“ – bencil, evcil, ölümcül и др.
 • Наставка „-ki“ – odadaki, bahçedeki и др.

Сложни прилагателни имена (Bileşik sıfatlar)

Сложните прилагателни имена в турския език са образувани от комбинации  на две думи – parlak saçlı, canciğer, açıkgöz и др. Според начина на изписването си сложните прилагателни имена се разделят на два вида:

Сляти сложни прилагателни имена (Bitişik bileşik sıfatlar)

Слятите сложни прилагателни имена в турския език се образуват от сливането на две думи, при което новополученото прилагателно име има един нов смисъл, например: kahverengi, iriyarı, vurdumduymaz и др.

Разделни сложни прилагателни имена (Bitişmemiş bileşik sıfatlar)

Разделните сложни прилагателни имена в турския език се образуват от две думи, които се изписват разделно, като в тази комбинация всяка дума запазва собствения си смисъл, например: kırmızı şapkalı, yıkık duvarlı, kırık dökük и др.

Прилагателни имена според значението им (Anlamları bakımından sıfatlar)

Качествени прилагателни имена (Niteleme Sıfatları)

Означават признак, качество, особеност или характеристика на предмет – цвят, размер, форма, вкус, големина. Те отговарят на въпроса „Nasıl”? и могат да се сравняват.

 • güzel – красив
 • çok güzel – много красив
 • en güzel – най-красив

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати