Принуждавам друг да извършва действие

В турския език много глаголи, изразяващи независимото действие на човек могат да бъдат превърнати в глаголи, изразяващи принуда на друг човек към такова действие – „да накарам някого да направи нещо“ по следните начини:

  1. Към корена на глагола се добавя наставка по 4х -dır-, -dir-, -dur-, -dür- (след звучна съгласна) или -tır-, -tir-, -tur-, -tür- (след беззвучна съгласна – ç, f, h, k, t, p, s, ş)

yazmak – yazdırmak  – пиша – карам друг да пише

yapmak – yaptırmak – правя – карам друг да прави

yemek – yedirmek – ям – карам друг да яде, нахранвам друг човек

donmak – dondurmak – замръзвам – карам/правя друг да замръзва

gülmek – güldürmek – смея се – разсмивам някого, карам друг да се смее

durmak – durdurmak -спирам – карам друг да спре, спирам друг човек

değişmek – değiştirmek  -променям се – карам друг човек да се промени, променям друг човек и нещо

  1. Към корена на глагола се добавя наставка t , в случай на:
  • Глаголи с многосрични корени,
  • Глаголи, чиито корен завършва на гласен звук,
  • Глаголи, чиито корен завършва на съгласните l, или t,

kaynamak – kaynatmak – кипя – изкипявам/карам нещо да кипи

erimek – eritmek – топя се – разтопявам нещо

uyumak – uyutmak – спя – приспивам/карам дриг да спи

düzelmek – düzeltmek – поправям се – поправям нещо

kısalmak – kısaltmak – спадам,намалявам се, отслабвам – намалявам нещо,

oturmak – oturtmak -сядам – карам/слагам друг да седне

  1. Към корена на глагола се добавя наставка по 4х -ır-, -ir-, -ur-, -ür- , при глаголи с едносричен корен, който завършва на ç, ğ, ş, t, y

doğmak – doğurmak – раждам се – раждам

pişmek – pişirmek – варя се – варя нещо

bitmek – bitirmek – свършвам – свършвам нещо

içmek – içirmek – пия – напоявам, карам друг да пие

 

Ben evleniyorum. – Женя се.

Ben oğlumu evlendiriyorum. – Женя сина си.

Ben bavulu taşıyorum. – Нося куфара.

Ben taşıyıcıya bavulu taşıtıyorum.- Карам носача да носи куфара.

O mektubu yazdı.  – Той написа писмо.

O sekreterine mektubu yazdırdı. -Той накара секретарката да напише писмо.

Gemi battı. – Корабът потъна.

O gemiyi batırdı.-  Той потопи кораба (накара да потъне).

Top düştü.- Топката падна.

Ben topu düşürdüm. -Аз накарах топката да падне (изпуснах топката).

O merdivenden iniyor. – Той слиза от стълбата.

O merdivenden çocuğu indiriyor. -Той кара детето да слезе от стълбата.

След като се облека, ще накарам дъщеря ми да се облече. – Ben giyineceğim sonra kızımı giyindireceğim.

Bu insan seninle tanışmak istiyor. – Този човек иска да се запознае с теб.

Seni onunla tanıştırabilirim. – Аз мога да те запозная с него (да те накарам да се запознаеш).

Искам да спя. – Ben uyumak istiyorum.

Искам да накарам синът ми да спи. – Ben oğlumu uyutmak istiyorum.

Benim izinim yakında bitecek. – Oтпуската ми сроко свършва.

Ben izinimi bugün bitireceğim. – Днес ще прекъсна отпуската си (ще я накарам да свърши).

Вчера се забавлявахме.- Dün eğlendik.

Децата ни забавляваха.- Çocuklar bizi eğlendirdi.

Те спряха до хотела. -Onlar otelin yanında durdular.

Таксито ги спря до хотела.- Onlar taksi otelin yanında durdurdu.

Автобуса беше пълен с пътници. – Otobüs yolcularla doldu.

Той напълни чаша с вода. – O bardağı suyla doldurdu.

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: