Причастия и деепричастия

Целта на причастията и деепричастията е да създадат допълнителни подчинени изречения, т.е. с тяхна помощ се образуват сложни изречения, за да не се претрупва речта.

Деепричастието е нелична глаголна форма и не се мени по род и по число, показва как се върши действието, подпомага основния глагол и е част от подчиненото изречение. Образува се от корен на глагол и наречие. Употребява се, когато има два глагола един след друг, като първият глагол взема деепричастието.

Разгледайте също и как се образуват прости изречения и сложни изречения в турския език.

(-ıp, -ip, -up, üp)  Последователност на действията, които се вършат от един човек. Когато основният глагол в изречението е в отрицателна форма, деепричастието положително, но след него се добавя съюз “ta” или “te” (но пък) Kalkıp, çıktı  Стана и излезе
Kalkıp ta, çıkmadı Стана, но не излезе
Bitip te, kalkmadı Свърши, но пък не стана.
(-mayıp, – meyip) Последователност на действията, които се вършат от един човек. Не направи нещо и направи нещо друго  Kalkmayıp, konuştu  Като не стана (без да става), говореше
(-madan, -meden) Без да – едното действие е условие за следващото, глаголът в главното изречение е отрицателен. Действията може да се вършат и от двама души, подлогът в подчиненото изречение може и да е различен Kahvaltı yapmadan, evden çıkmam Не излизам от вкъщи, без да закуся.
Annem gelmeden, uyuyamam Без да дойде майка ми, не заспивам
(-asi, -esi) За изравяне на зли желания или проклятия. (Да стане… )

 

 

 

 

В съчетание с глагола “gelmek” (дойде ми, дощя ми се, прииска ми се)

Kırılası elleriyle çocuğa acımasızca —- vuruyordu.

 

Kör olası gözleriyle herkesi sinsi sinsi süzüyor.

Annemi çok göresim geldi. En kısa zamanda yanına gideceğim.

Да ти счупят ръцете, че безпощадно бият детето.

Да ослепеят отчите ти, с които всички така злобно гледаш.

Да видя майка ми, ми дойде. Ще отида при нея в най-скоро време.

(diye) За да

Уточнява причината / мотива за извършване на всякакви действия отговарящи на въпроса  «Ne diye?» “Защо? С каква цел? За какво? Заради какво? Защо?

Trene geç kalma         diye

Annesi ne diye çocuk üzerine battaniye örttü?

Annesi çocuk üşümesin diye üzerine battaniye örttü. 

За да не закъснея за влака 

Защо майката покри детето с одеяло? 

Майката покри детето с одеяло, за да не му е студено.

Замества кавички, при предаване на нечии думи, пише се, казва се, но не се превежда, има смисъл на “Произнася”, “Каза” Evet diye cevap verdi

Eczane nerede diye sordu 

Отговори “Да”

Попита “Къде е аптеката”

Свързва две части на изречение, първата от които представлява нечие изявление, а втората коментар / обяснение на него. Bir daha yapmayacağım. 

Bir daha yapmayacağım diye söz verdi. 

Няма да го правя повече.

Той обеща, че вече няма да го направи

поставено директно след глагола, обяснява причината – „тъй като …“, „така, че“, „поради факта, че …“,„вярвам, че …“, „намирането на това …”, “вярвайки, че … “, ” мислейки, че … “, “обяснявайки това с факта, че … “, “позовавайки се на това …”, “под предлог, че…” İş başvurusu yaptığım şirketin sorumlusu belki beni arar diye çok bekledim, ama kimse aramadı.  Изчаках дълго, вярвайки, че представител на компанията, с която се свързах по въпроса за заетостта, може да ми се обади. Обаче (никой) не ми се обади.
(-madan önce, -meden önce) Преди да Okumadan önce Преди да прочета
Tercüme etmeden önce Преди да преведа
Между madan  и önce мога да се вмъкват думи, които обозначават някакъв промеждутък от време  Uyumadan önce, okuyorum Преди да заспя, чета.
Fırtına başlamadan bir saat önce Един час преди да започне бурята 
(-dıktan sonra, -tıktan sonra) След като Uyuduktan sonra След като заспя
(-dikten sonra, -tikten sonra) Bitdikten sonra След като свърши
(-duktan sonra, -tuktan sonra) Между dıktan и sonra мога да се вмъкват думи, които обозначават някакъв промеждутък от време  Uyandıktan sonra, kahvaltı yapıyorum. Закусвам, след като се събудя.
(-dükten sonra, -tükten sonra) Verdikten 5 dakika sonra Пет минути след като даде 
(-madıktan sonra, -medikten sonra) След като не беше направено…  O beni aramadıktan sonra ben de onu aradım След като той не ми се обади аз му позвъних 
ken/yken Когато бях (Когато сме били на някакво място преди причастието се добавя местен падеж!) Çocukken Когато бях дете
Arabadayken Когато бях в колата
Arak/yerek (2x) айки/-ейки – действията се извършват едновременно от един човек. Когато глаголът е главното изречение е отрицателен, деепричастието не е отрицателно, но отрицателността се подразбира. dinleyerek, ağlayarak, gelmeyerek слушайки, плачейки, не ходейки 
Musik dinleyerek, okuyorum. Слушайки музика, чета
Kız ağlayarak, anlattı Момичето плачейки, разказваше
Yalan soyleyerek, hiç kimse kırmadım Лъжейки, не обидих никого. 
a/ya …. a/ya (2x) айки/-ейки – действията се извършват едновременно от един човека, като се повтарят многократно. Отрицателната форма на деепричастието показва, че действието изобщо не се извършва. Засилва чувствеността в изречението, правейки нещо многократно. Често не се повтаря едно и също деепричастие,   а думи синоними или антоними. sora sora, koşa koşa, bile bile, yapa yapa, yapmaya yapmaya питайки, тичайки, знаейки, пранейки, изобщо не правейки 
maya….. Maya (2x) Spor yapmaya yapmaya çok kilo aldım Изобщо не спортувайки, напълнях. 
Çocuklar düşe kaklka buyür. Децата падайки и ставайки растат.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув