Прости глаголни времена/Haber (bildirme) kipleri

Простите глаголни времена се състоят само от една глаголна форма, без допълнителни спомагателни глаголи и частици. В турския език има пет основни прости глаголни времена.

Спрежителна таблица на глагол в простите времена на турски език. Спрежението е специфичното изменение на глаголите по лице, число и време, чрез което се получават  производни форми на дадения глагол от неговия корен. Спрегнатите форми на глагола се наричат лични глаголни форми, всяка една от които притежава лице, число, време и т.н.

Към простите глаголни времена в турския език се отнасят и наклоненията на глагола. Наклоненията на глагола в турския език са: 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув