Ред на окончанията

В турския език, в който няма предлози и представки, новите думи се образуват с помощта на наставки и окончания, които се добавят към основната дума, като по този начин с една единствена дума може да се разкаже за този, който върши действието, за това кога и къде го върши и т.н. 

Окончанието е крайна изменяема част на думите, която не променя лексикалното им съдържание, а образува нови форми на същите тези думи за изразяване на различни граматически значения.

Редът на окончанията в турския език е: 

1. Окончание за множествено число
2. Окончание за принадлежност и притежание (притежанието се препокрива се с родителен падеж, който не се добавя)
3. Окончание за падеж (първо родителен падеж, след това със свързваща съгласна се добавят други падежи)
4. Наставка за сказуемост 

Kuşlar pencerelerimdedir – Птиците са на моите прозорци.

Kuşlar pencere-ler-im-in-de-dir. 

– ler – окончание за множествено число
– im – окончание за принадлежност и притежание (препокрива се с родителен падеж, затова падежът се изпуска)
– de – падежно окончание – местен падеж
– dir – наставка за сказуемост

Ben evimdeyim – Аз съм в моята къща.

Ben ev-im-in-de-y-im.

– im – окончание за принадлежност и притежание (препокрива се с родителен падеж, затова падежът се изпуска)

– de – падежно окончание – местен падеж
– y – свързваща съгласна
– im – наставка за сказуемост (глагол “съм”)

При добавяне на окончания към думата, за да постигнем нова нейна форма, ако в думата има притежание, родителен падеж и други падежи, то окончание за родителен падеж не се слага, т.к. притежанието като част от родителния падеж го препокрива, това е свързано с така нареченото “двойно притежание” в турския език, което липсва в бългаския език.

Oğullarımda = Oğul-lar-ımında. – У моите синове ми.(У синовете ми)

Otellerimden = Otel-ler-im-inden – От моите хотели ми. (От хотелите ми)

Разгледайте и образуването на най-дългата дума в турския език, съставена от 22 наставки и 70 букви в Блога на Uchaturski.com.

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув