Продължете към съдържанието

Речник – Турски и Български

Турско-български речникТук ще откриете online българско – турски речник и online турско – български речник, които ви осигуряват достъп до значенията, синонимите и онлайн превод на над 12 000 думи и изрази, които са най – често използваните при изучаване на турски език. Турските думи и турските изрази с превод на български език са подредени по азбучен ред на турски език, като може да търсите думи и изрази двуезично – на турски или български език, съветваме ви да използвате турска клавиатура при търсене на превода на думите и изразите на турски език.

За пълен достъп до онлайн речника на Uchaturski.com, е необходимо да имате активен абонамент.

Българско-турският и турско-българският online речник на Uchaturski.com отразява ежедневната лексика и специфични думи и изрази, свързани с обществения, научния и културния живот, а също и думи и изрази, отразяващи традициите в Турция, както и специфични понятия. Структурата на online речника позволява думите и изразите да бъдат използвани в разнообразни комуникативни ситуации. Речникът може да се ползва от хора с различно ниво на владеене на турски език и с различни интереси.

За да общувате свободно на турски език, абонирайте се за нашите Онлайн курсове по турски език и вземете вашите Сертификат за владеене на турски език (A1), Сертификат за владеене на турски език (A2), а в случай, че срещнете непознати думи или изрази на турски език в секциите за Упражнения или Текстове на Uchaturski.com, потърсете ги в нашия онлайн речник чрез менюто за търсене на браузера ви или с клавишната комбинация Ctrl + F на турски език или на български език. Ако не откривате дадена дума и желаете да помогнете за обогатяването на речника, може да ни я изпратите (през формата за контакти).

abaküs сметало
abartmak преувеличавам
abece kıtabı буквар
Abhaz абхазец
abi голям брат  батко
abide паметник
abla голяма сестра  кака
abonaman абонамент
abone абонат
abone olmak ставам абонат абонирам се
гладен  отвори! (заповедна форма на глагола)
aç bırakmak лишавам някого от храна  уморявам някого от глад
aç değil не е гладен
aç kalmak гладувам  оставам гладен
aç kurt gibi гладен като вълк
aç müziği включи музиката
acaba всъщност дали ли къде ли е как
açacak отварячка
acaip чуден странен
acayip капризен
acele бързина бързо
acele etmek бързам
acelem var бързам
aceleyle с бързина бързо
acemi начинаещ
acemi şoför начинаещ шофьор
acemice тромав
acentacı агент
acente агент представител посредник
acı люто горчиво болка мъка
açı ъгъл гледна точка
acı çekmek изпитвам болка страдам
açığa vurmak разкривам
açık ясен отворен открит светъл
açık büfe шведска маса
açık çay лек чай
açık etmek разкривам (тайна)
açık hava ясно време
açık havuz отктит басейн
açık kredi овърдрафт
açık öğretim задочно обучение
açık renkli със светъл цвят
açık renkliler светло оцветените
açık sarı светложълт
açık tenli светлокож
açık yer открито място
açık yeşil светло зелен
açık yürekle откровено
açıkçası честно казано
açıkgöz хитър коварен лукав
açıklamak разяснявам изяснявам
acıklı тъжен печален болезнен
açıklık гласност
acıkmak огладнявам
açıktan açığa право в очите
acıktım огладнях
acil спешен
açıl отвори се стартирай се
acil durum yönetmeni авариен техник
acil hasta спешно болен болен по спешност
acil servis спешна помощ
acil servis спешно отделение
acil tıp teknisyeni спешен медицински техник
acilen спешно
açılım изясняване на някаква тема
açılır kapanır разтегателен
açılış отваряне
açılış konuşması уводна реч
açılış tarihi дата на отваряне
açılmak отваря се разтваря се разгръща се
acıma милост
acımak боли ме изпитвам болка съжалявам някого
acımasız жесток безсърдечен
acımasız жесток безмилостен
acımız ortak хора, които споделят обща болка
açınca при отваряне  когато отварям
acıtmak наранявам причинявам болка
açlık глад
açlık içinde страдащ от глад  в глад
açlıktan nefesi kokmak гол като хурка
açlıktan ölmek умирам от глад
açma отваряне  вид маслена кифла
açmak отварям пробивам цъфтя включвам
açtırmak да се отвори от някого да се включи от някого
ad име съществително име
ad çekimi склонение
ad durumu падеж
ad tamlaması именно словосъчетание
ada остров
adacık островче
adak давам обет давам клетва пред себе си
adale мускул
adalet правосъдие
Adalet Bakanlığı Министерство на правосъдието
adam човек мъж
adam olmak ставам големец
adamcağızı da yeşil havyar için çağırılan bir yere göndermişsin изпратил си човека за зелен хайвер
Adanalı от Адана
adapte подходящ адаптивен
adaptör manşon адаптор муфа
adaş съименик адаш
aday кандидат
aday öğretmen стажант-учител
aday olmak кандидатствам номинирам
adaylık кандидатура
Addis Ababa’da в Адис Абеба
adem отсъствие
adet брой бройка обичай навик
adeta даже почти около така да се каже
adi hisse senedi обикновена акция
adıl местоимение
adım моето име
adın bataydı, canın çıkaydı ни вест ни кост
adlar имена
adların iyelik biçimleri притежателни форми на съществителните имена
adli tabip съдебен лекар
adli tatil съдебна ваканция
adli tıp съдебна медицина
adli tıp raporu доклад от съдебна медицина
adrenalin адреналин
adres адрес
Advalorem Vergi адвалорен данък (при който данъчната ставка се определя въз основа на стойността на облагаемата стока)
af помилване амнистия
afacan нахалник непослушно момче
aferin браво добра работа! Много добре!
affedersiniz извинявайте извинете
affedilmek да ти бъде простено
affetmek прощавам извинявам
Afgan афганистански
Afgan tazısı Афганска хрътка
Afganistan Афганистан
Afganlı афганистанец
afili крещящ биещ на очи показен
afiyet благоденствие здраве
afiyet olsun да ти е сладко Добър апетит!
aforoz отлъчване анатема
мрежа чатал на панталон
ağ adres мрежов адрес
ağ yöneticisi мрежов администратор
ağabey батко
ağaç дърво
ağaç dikmek засаждам дърво
ağaç kesme изсичане на дървета
ağac oldum пуснах корени станах на дърво
ağaççık дръвче храст
ağaçlandırmak залесявам
ağaçlı дървесен
ağaçlık горист  покрит с дървета
ağaçsız незалесен без дървета
ağır тежък
ağır eylemlik резултативен инфинитив
ağır hasta тежко болен
ağır kesici болкоуспокояващо
ağır mastar резултативен инфинитив
ağır pamuk kağıdı плътна памучна хартия
ağır uyku непробуден сън дълбок сън
ağırlamak подслонявам настанявам посрещам някого приемам гости
ağırlaşmak натежавам
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası доживотен затвор при утежнен режим
ağırlayan aile приемно семейство
ağırlık тегло тежест маса
ağırlıklı olarak главно с най – голяма тежест основно
ağız уста различно произношение на майчиния език говор диалект
ağız bakım грижа за устната хигиена грижа за устата
ağız birliği etmek плюли сме си в устата
ağız dolusu gülmek смея се из цяло гърло
ağız kokusu çekmek толерирам омаловажаването на някого
ağızlık цигаре
ağlamak плача ридая
ağlayınca при плакане  когато плача
agraf пистолет за пирони и телбод
agreman агреман
agresif агресивен
ağrı болка
ağrılı болезнен
ağrımak боли ме изпитвам болка
agronomist агроном
ağustos август
ağzı açık kalmak оставам с отворена уста
ağzından baklayı çıkarmak да изплюя камъчето
ağzının içine girmek флиртувам открито
ah çekmek ахвам
ahali население
ahbap приятел момче пич
ahi религиозен учител
ahı вътрешност душа
ahır плевня хамбар яхър
ahiret задгробен живот отвъдното
ahize слушалка
ahlak морал
ahlaklı почтен порядъчен
ahlaksız неморален
ahmak глупак
ahmaklaşmak кукувица ми е изпила ума
ahmaklık глупост идиотщина
ahşap дървен дърво
ahşap ev дървена къща
ahşap tekne yapımcısı конструктор на дървени лодки
ahududu малина
ahval положение обстоятелства
ahzukabz инкасо
aidat режийни разходи (ток, вода и т.н.)
aidiyet принадлежност
aile семейство
aile hekimi семеен лекар
aile odası Family Room семейна стая
aile terbiyesi семейни маниери  семейно възпитание
aile üyeleri членове на семейството
ailecek семейство
ailenin bireyi член на семейството
ait принадлежащ отнасящ се за отнасящ се към
ajan агент
ajanda дневник график
ajans агенция
ak бял течи! (заповедна форма на глагола)
ak deniz бяло море
ak sakallı белобрад
akademik senato академически съвет
akademik yıl академична година
akademisyen академик
akarsu река водоток течаща вода
akarsu-rafting turizmi рафтинг туризъм
akaryakıt течно гориво
akasya акация
akçabardak кокиче
akciğer бял дроб
Akdeniz Средиземно море
Akdeniz Bölgesi Средиземноморски регион
akik ахат
akıl ум
akıl almak вземам поука
akıl dışı глупав неразумен ирационален
akıl erdirmek намирам смисъл има смисъл
akıl hastalıkları психиатрия
akıl vermek давам акъл
akıl yürütmek разсъждавам обосновавам
akılda kalmak врязвам се в паметта
akıllı умен интелигентен
akıllı tahta Интерактивна дъска
akıllıca мъдър
akıllılık мъдрост
akılsız глупав
akım настояще текущ течение поток
akıntı течение поток
akış плавност гладкост
akit taraflar договарящи се страни
akkor flamentli lamba лампа с нажежаема жичка
aklamak оправдавам
aklaşmak побелявам
aklı başka yerde ума ми е другаде
aklı tutup yutmak кукувица ми е изпила ума
aklımdaki този в ума ми
aklın süzgecinden geçirmek процеждам през зъби
aklına esmek решавам импулсивно
aklına gelmek идва ми на ум
aklında kalmak остава ми в ума
aklından geçirmek прекарвам през ума си
aklından geçmek минава ми през ума
aklını almak вземам ума
aklını başına toplamak опичам си ума
aklını başından almak загубвам си ума
aklını kaybetmek загубвам си ума
aklını peynir ekmekle yemek кукувица ми е изпила ума
aklını peynirle yemek кукувица ми е изпила ума
akmak тека изтичам лея се
akordiyon акордеон
akortçu акордьор
akraba роднина
akraba evliliği родствени бракове
akrabalık родство
akradaşlarımdan biri един от приятелите ми
akredirif mektubu акредитив
akreditif акредитив
akrep скорпион
akşam вечер
akşam lisesi вечерно училище
akşam üstü надвечер  ранна вечер
akşam üzeri надвечер
akşam yemegi yiyelim да вечеряме
akşama kadar до довечера
akşamları всяка вечер
akşamüstü следобед
akşamüzeri привечер надвечер
aksan акцент произношение
aksanlı с акцент с произношение
Aksaray свързващ център в Истанбул  където се пресичат големи булеварди в посока изток
aksatmak нарушавам
Akşehir halkı хората на Акшехир
akseptans акцепт
aksi takdirde в противен случай
aksilik нещастие злополука
aksine напротив всъщност но обаче
aksırık кихане
aktar билкар
aktarılan предаван преразказван
aktarılmak прехвърлям се
aktarmak качвам ъплоудвам
aktif активен Активи
aktif toplamı сума на актива
aktör актьор
aktris актриса
aktüer човек, който се занимава със създаването и развитието на финансови и застрахователни продукти, схеми за здравно и пенсионно осигуряване
akü акумулатор батерия
akupunktur акупунктура
akustikçi човек, който се грижи за акустиката
akvaryum аквариум
akyuvar бяло кръвно телце
al червен вземи! (заповедна форма на глагола)
al yanaklı румен червенобузест
ala пъстър
Alaaddin’in Sihirli Lambası Аладин и вълшебната лампа
alabora преобръщане на лодка в море
alaca смесица от цветове пъстър
alacak senetleri вземания по облигационни заеми
alacakaranlık здрач
alacaklı кредитор
alacalı bulacalı разноцветни
alacalı bulucalı с много цветове пъстър
alaka отношение към нещо
alamet поличба признак симптом
alaminüt аламинут
alan площад
alan kodu регионален код  телефонен код
alarm аларма
alasmarladık сбогом при напускане
alay ирония подигравка определен брой войски полк
alay etmek подигравам се иронизирам
alaycı циничен саркастичен
alaycı bir şekilde саркастично
albay капитан I ранг, полковник
albüm албум
alçak нисък подъл долен
alçalmak слизам спускам се
alçı гипс
alçı çekme шпакловка
alçı panel гипсокартон
aldatıcı измамен
aldatmak лъжа мамя заблуждавам изневерявам
aldırmak управлявам проверявам контролирам обръщам внимание
aldırmamak не обръщам внимание
aldırmazlık незачитане пренебрежение безразличие
alelade обиковен
alem знаме свят вселена
alerji алергия
alet уред инструмент
alev пламък огън
aleyhimde срещу мен
aleyhinde срещу теб / него / нея
alfabe азбука
algı възприятие
algılamak възприемам улавям схващам грабвам
algısal сетивен
Ali Baba ve Kırk Haramiler Али Баба и четиридесетте разбойници
alıcı купувач получател
alıcılar вземания
alıkoyma задържане на човек против волята му
alıkoymak отнемам от задържам ангажирам отклонявам
alim учен
alım поръчка покупка
alım – satım покупко – продажба
alım heyeti търговска мисия
alın чело
alın yazısı писано на челото
alınan depozito ve teminatlar получени депозити и гаранции
alınmak възмущавам се негодувам протестирам
alıntı цитат
alıp вземайки
alış вземане купуване
alışık свикнал
alışkanlık привикване навик навици (съвкупно)
alışma адаптация приспособяване
alışmak свиквам придобивам навик приспособявам се
alıştırma упражнение
alıştırmak упражнявам се тренирам
alışveriş пазаруване
alışveriş arabası количка в магазин
alışveriş yapmak пазарувам
alışverişten от пазаруване
alkış ръкопляскания аплодисменти
alkışlamak аплодирам ръкопляскам
alkol алкохол
alkolik алкохолик
alkollü алкохолен
alkolsüz без алкохол
Allah Allah! Боже Господи! (израз на разочарование)
Allah aşkına! За бога!
Allah bereket versin! Бог да даде изобилие.
Allah bilir един Господ знае
Allah etmesin не дай си Боже
Allah göstermesin пази Боже
Allah kahretsin дявол да го вземе
Allah korusun пази Боже
Allah rahmet eylesin Бог да го прости
Allah’ın gazabı божи пръст
Allah’ın hikmeti божа работа
Allah’ın işine bak ако е рекъл господ
Allah’ın nişanlı kulu господ го белязал
Allah’ın günü божи ден
allak bullak объркан обърнат с главата надолу
allı turna фламинго
almak вземам купувам
Alman немец  немски
Almanca немски език
alonj алонж
alt дъно долна част
alt çekmece долно чекмедже
Alt etmek побеждавам надвивам покорявам
alt geçit подлез тунел прелез
alt raf долен рафт
alt sınıf нисша класа
alt yazı субтитри
altçene долна челюст
alternatif алтернативен
altı шест
altı ayda bir веднъж на шест месеца
altı saatte bir на всеки шест часа
altı yüz шестстотин
altıda bir една шеста
altın злато златен
altın bilezik златна гривна
altın renkli златен
altına под на долната част
altıncı шести
altında под в долната част
altındaki това, което е отдолу на
altını üstüne getirmek преобръщам с главата надолу
altmış шестдесет
altmışıncı шестдесети
altta от долу долна част
alttaki това, което е отдолу
alttan ders sınavı условен изпит
altyapı инфраструктура
alüminyum алуминий
alyanaklı с розови бузи
alyans венчален пръстен
alyuvar червено кръвно телце
alzaymır алцхаймер
ama но обаче ами
ama belki de но може би
ama o zaman но в такъв случай
amaç цел мишена
amaca ulaşmak постигам целта си
amaçlamak предназначавам знача означавам определям
amaçsız безцелен
Aman Allah’ım! Боже мой!
amansız безмилостен
amatör аматьор
ambalajcı опаковчик
ambar хамбар склад
ambarcı склададжия
ambargo ембарго
ambulans çağırmak викам линейка
ambulans şoförü шофьор на линейка
amca чичо по бащина линия
ameliyat операция (мед.)
ameliyat olmak оперирам се
Amerika Америка
Amerikalı американец
Amerikan американски
amerikan kapı интериорна врата
amerikan servis подложки за хранене, за сервиране
Amerikan sineması американско кино
amfi амфитеатър лекционна зала
amir главен шеф работодател началник
amiral адмирал
Amman’da в Аман
amortisman амортизация
amortisör амортисьор
Amsterdam’da в Амстердам
an момент миг  спомени! (заповедна форма на глагола)
ana основен
ana bilim dalı катедра главен научен отдел
ana dili роден език майчин език
ana hatlarıyla в общи линии
ana maddesi основна суровина
ana malzeme основен продукт
ana merkez централа
ana para главница
ana yemek основно ястие
ana yurt родна страна
anahtar ключ
anahtarcı ключар
anahtarlık ключодържател
analık мащеха
analist аналитик
analiz etmek анализирам
ananas ананас
anaokulu детска градина
anapara ve faizler лихви и главници
anarşi анархия
anasının gözü от стара коза яре
anason анасон
anatomi анатомия
Anayasa Конституция
anbean момент след момент всеки следващ момент постепенно
ancak въпреки че обаче
andıran напомнящ
andırmak наподобява
anestezi teknikeri анестезиологичен техник
anestezi uzmanı анестезиолог
anı спомен
aniden изведнъж неочаквано
anılan споменат
animatör аниматор
anımsamak помня спомням си напомням
anırmak рева (за животно)
anısına в памет на
anıt паметник монумент
Anıtkabir мавзолеят на Мустафа Кемал Ататюрк
anıtsal монументален
Ankara’dan от Анкара
Ankara’nın merkezinde в центъра на Анкара
ankraj cıvatası анкерен болт
anlam значение
anlamak разбирам схващам узнавам досещам се
anlamında по смисъла на
anlamsız безсмислен
anlanma разбиране
anlaşılan заключителен окончателен явно както става ясно
anlaşmak разбирам се споразумявам се
anlaştık разбрахме се
anlatım израз фраза
anlatıp durmak продължава да разказва
anlatır разказва
anlatmak разказвам разправям обяснявам разяснявам
anlayış разбирателство
anlayışlı разбиращ  внимателен
anlayışsız с който не можеш да се разбереш  невнимателен  безчувствен
anma възпоменание
anmak споменавам отбелязвам спомням си чествам
anne майка
anne baba родители
annelik майчинство
annemle babam майка ми и баща ми
annen baban твоите родители
annesiz babasız сирак  без родители
annessiz без майка
annuite анюитет
anonim şirket акционерно дружество
anons анонс събщение
anons etmek съобщавам обявявам
ansızın неочаквано
anten антена
Antep fıstığı шам фъстък
antibiyotik антибиотик
antik античен  древен
antik tiyatro античен театър
antika антика
antika satıcısı антиквар
antiparantez извън скобите
Antitröst антитръст (гарантира справедлива конкуренция)
antlaşma договор
antre вход антре
antrenman тренировка обучение
antrenör треньор
antropolog антрополог
antrparantez брекети
anüvite анюитет
Anzak Австралийски и новозеландски армейски корпус
apaçık ясно видим очевиден
apansız ненадейно
apartman кооперация
apartman dairesi апартамент в кооперация
apartman görevlisi служител в жилищна кооперация
apartman yöneticisi домоуправител
aperitif аператив ордьовър
aptal глупак
aptalca глупаво
aptallık глупост
ara пауза междучасие дистанция
ara mamul стоки/суровини в процес на изграждане? (които ще се вложат в производството отново)
ara sezon междинен сезон
ara sıcaklar топли предястия топли междуястия
ara sıra понякога
ara sözleri вметнати думи
araba кола
araba satıcısı производител или търговец на коли
araba sürmek карам кола шофирам
araba tamponu автомобилна броня
araba yıkayıcısı мияч на коли
arabacı кочияш
arabadan от колата
arabamdan от моята кола
arabanın camı прозорецът на колата
arabanın camları прозорците на колата
arabayı çalıştırmak запалвам кола
arabulucu посредник
araç средство кола
araç satış sözleşmesi договор за продажба на МПС
arada между
arada sırada от време на верме
aradan междувременно
aradan üç ay geçer междувременно минават три месеца
aralamak раздалечавам създавам разстояние между две части разкривам
aralanmak бивам открехнат
aralarında между тях
aralarından измежду тях
aralık декември
aralık etmek отварям леко
aralıklı прекъсващ
aralıklı olarak с прекъсвания
aralıklı oruç переодично гладуване
arama обиск
arama yapmak търся
aramak търся обаждам се
aramızda сред нас
aranan получател  реципиент
aranızda между вас
Arap арабин  арабски
Arapça арабски език
arasında между в частта между сред
araştırma изследване проверка проучване
araştırma görevlisi научен изследовател
araştırmacı изследовател
araştırmak изследвам проучвам разследвам
araya getirmek свързвам събирам заедно
araya girmek прекъсвам намесвам се бъркам се
arayı kapatmak наваксвам
arazi земя терен парцел
arazi ve arsalar земеделски земи и парцели
arazit терен местност област
arazöz камион за почистване на септични ями приспособление за отпушване на канали
Arbitraj арбитраж
ardı ardına един след друг
ardıç хвойна
ardına kadar до края
ardına koymak слагам на заден план
ardında следващ след отвъд над
ardından след това зад следващ
ardısıra последователно
ardlarına kadar до края
AR-GE (Araştırma ve geliştirme ) giderleri разходи за развойна дейност
arı пчела  неподправен, чист
arı sokmak ужилва ме пчела
arıcı пчелар
arife денят преди някой религиозен празник
arılaştırma пречистване
arılaştırmak пречиствам
arındırma лустрация
arıza повреда
ark kaynak дъгова заварка
arka отзад
arka sokak задна улица
arka taraf задна страна
arkada отзад в задната част
arkadaş приятел
arkadaş grubumla с група приятели
arkadaşlık приятелство
arkadaşlık yapmak да бъдеш приятел с някого
arkadaşsız без приятели
arkasına dönüp bakmamak не се обръщам назад
arkasında зад в задната част
arkasından konuşmak да говориш зад гърба на някого
arkeolog археолог
armağan подарък
armağan etmek подарявам подарък
armatör собственик на кораб
armut круша
armut sapı дръжка на круша
Arnavut албанец
Arnavutça албански език
aroma аромат
arpa ечемик
arpist арфист
arsitokrat аристократ благородник
arşivci архивист
arsızlık наглост нахалство
art arda един след друг последователно
art niyet скрит мотив
artan увеличаващ
artı плюс
artık вече най – сетне най – после занапред
artırmak умножавам увеличавам наддавам
artist артист
artmak увеличавам се умножавам се покачвам се оставам в повече
arttırma търг
arttırmak увеличавам броя или количеството на нещо
Arz представяне презентация предлагане
arz etmek представям предлагам показвам
arzu желание
arzu etmek пожелавам да пожелая
arzulamak желая
манджа гозба
asa пръчка прът
aşağı долу долна част надолу
aşağı atmak изхвърлям долу изхвърлям през балкон
aşağı tabaka долна прослойка низша класа
aşağıda по – долу
aşağıdaki това, което се намира отдолу
aşağılamak омаловажавам презирам
aşağılanmak унижавам подценявам
aşağılık малоценен
aşağılık kompleksi комплекс за малоценност
asal основен главен фундаментален
asalak паразит паразитен
asalaklık паразитизъм да живееш на гърба на някого
aşama фаза етап състояние
asansörcü човек, който се занимава ремонт с асансьори
Aşar vergisi данък десятък, събиран в Османската империя
aşçı готвач
aşçıbaşı главен готвач
aşçılık готварство
asgari минимален
Asgarı ücret минимално възнаграждение
asi непокорен
aşı ваксина инжекция  присадка на дърво
aşı olmak да бъде ваксиниран
aşı yapmak ваксинирам се правя си ваксина правя си инжекция
aşığı yukarı горе – долу
asık намусен
aşık влюбен
aşık olmak влюбвам се
asil благороден
asıl същност в действителност истински основен
asıl eylemlik пълен инфинитив
asıl mastar пълен инфинитив
aşılı ваксиниран
asılı висящ
asıllı по произход
asılsız неистинско
asilzade аристократ благородник
aşınmak избелява износва се
aşınmış износен вехт
asır век
aşırı радикален прекален прекомерен твърде
aşırı derecede изключително екстремно
aşırı gururlu високомерен
aşırı kalabalık пренаселен
aşısız неваксиниран
asistan асистент
aşk любов
aşk olsun браво – в негативен смисъл
asker войник
asker alayı полк войници
askerden sonra след военна служба
askere gitmek служа в армията  отивам войник  отбивам военна служба
askeri военен
askeri manevra военна маневра
askeri nakliye helikopterleri военно-транспортен хеликоптер
askeri nakliye uçağı военно-транспортен самолет
askeri rütbe военен чин
askeri tatbikat военно учение
askeri teçhizat военно снаряжение
askeri üs военна база
askettirmek отразявам
askı закачалка
aşkım любов моя
asla никога в никакъв случай
asla ama asla никога ама никога
aslan лъв
asli съществен главен основен
aslında всъщност в действителност наистина
asma лозе  висене
asma köprü висящ мост
asma tavan окачен таван
asma yaprağı лозови листа
asmak закачам обесвам
aşmak надхвърлям преодолявам преминавам
asosyal асоциален
aspiratör аспиратор
aspirin аспирин
assolist вокал
astar boya грунд
astrofizikçi астрофизик
astrolog астролог
astroloji астрология
astronom астроном
astronot астронавт
astsubay сержант
aşure ашуре
at кон  хвърли! (заповедна форма на глагола)
at yetiştiricisi коневъд
ata дядо прадядо
ata binmek яздя кон
ataerkil патриархален
atalar предци
atanmak назначавам
ataşe аташе пратеник
ateizm атеизъм
ateş огън температура
ateş böceği светулка
ateş etmek стрелям с оръжие
ateş üflemek раздухвам огън
ateş yakmak запалвам огън
ateşkes примирие
ateşlemek горя
ateşli огнен
ateşli silah огнестрелно оръжие
ateşten kılıçtan минавам под огън и под нож
atıf цитиране свързване позоваване
atılmak втурвам се устремявам се мятам се
Atina’da в Атина
atıp tutmak говоря негативно за някого
atış хвърляне изхвърляне
atıştırmak хапвам леко хапвам лека закуска
atıştırmalık закуска
atkı шал
atlamak скачам прескачам
atları terbiye etmek опитомявам коне
atlet атлет спортист  потник
atlı ездач човек с кон
atlı araba карета каруца
atmak хвърлям лъжа преувеличавам
atölye ателие работилница
av лов
av bekçisi лесничей
av köpeği ловджийско куче
av turizmi ловен туризъм
av uçağı изтребител
aval авал
aval veren авалист
avans авансово плащане
avantaj предимство
avarelik леност
avaz глас крясък вик
avcı ловец
avcı hayvan хищник
avcı uçağı изтребител
avcılık ловджийство
avize полилей
avizeci производител или търговец на полилеи
avlamak ловувам ловя примамвам
avlanma ловуване
avlu вътрешен двор
avokado авокадо
avro евро
Avro Piyasası евров пазар
avrupa европа
Avrupa Adalet Divanı Европейски съд
Avrupa birliği Европейски съюз
Avrupa Birliği (AB) Европейски съюз (ЕС)
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi еврокомисар
Avrupa Ekonomik Alanı Европейска икономическа зона
Avrupa Ekonomik Topluluğu Европейска икономическа общност (ЕИО, Общ пазар)
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) европейска икономическа общност
Avrupa entegrasyon süreci евроинтеграция
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Хелзинкска конференция (Общоевропейско съвещание за сигурност и сътрудничество, Съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Европейски съд по правата на човека
Avrupa Kalkınma Programı Програма за възстановяване на Европа
Avrupa Komisyonu Европейска комисия
Avrupa Konseyi Европейски съвет
Avrupa Para Birimi европейска валута
Avrupa Parlamentosu Европейски парламент
Avrupa Parlamentosu milletvekili евродепутат
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Съд на европейските общности, Съд на ЕС
Avrupalı европейски
Avrupalılaşmak ставам европеец
avuç шепа длан
avuç taşlama малък ъглошлайф
avukat адвокат
avukat meslek sırrı адвокатска тайна
avukat müdafaası адвокатска защита
avukatlık bürosu адвокатска кантора
avunmak утешавам успокоявам облекчавам разсейвам се
avurt страна буза
Avusturya Австрия
Avusturya Macaristan İmparatorluğu Австро – Унгарска империя
avutmak утешавам се
ay месец луна
ay ısığı лунна светлина
Ay Işığı Sonatı Лунната соната
aya света светица
ayağa kalkmak изправям се  изправям се на краката си
ayağı kaymak подхлъзвам се
ayağına giydirmek обувам някого  слагам обувки на краката на някого
ayağınıza uygun пасва на вашия крак
ayak крак ходило
ayak bileği глезен
ayakçı момче за всичко
ayakkabı обувки
ayakkabı bağcıkları връзки на обувки
ayakkabı boyacısı бояджия на обувки
ayakkabı dükkanı магазин за обувки
ayakkabı tamircisi обущар
ayakkabıcı производител или търговец на обувки
ayakkabıcılık обущарство
ayakkabılık шкаф за обувки
ayakkabının sol teki лявата обувка
ayakkabının teki една обувка (не чифт)
ayakları dolaşmak краката ми се плетат
ayakları tökezlemek подкосяват ми се краката
ayaklarının bağı çözülmek преплитат ми се краката
ayakta durmak стоя на крака  прав
ayakta kalmak стоя изправен държа се
ayaküstü на крак
ayarlamak сверявам регулирам подреждам
ayartmak съблазнявам
ayasofiya света софия
ayaz мраз лед мразовит
ayçiçeği слънчоглед
ayda iki kez два пъти месечно
aydın светъл просветен интелигентен ясен
aydınlamak изяснява се прояснява се
aydınlanma просвета осветеност
aydınlanmak осветявам просветлявам изгрявам изяснявам
aydınlanmış просветлен просветен осветлен
aydınlatma ünitesi осветително тяло
aydınlatmak осветявам
Aydınlı човек от Айдън
aydınlık светлина
ayı мечка
ayı oynatıcısı дресьор на мечки
ayıklamak премахвам ненужното чистя разтребвам
ayıp неподходящо поведение срам
ayıraç разделител
ayırdetmek различавам разграничавам разпознавам
ayırmak отделям разделям се разединявам отличавам
ayırt etmek различавам
ayırtı отделяне
aykırı срещу против
aylık месечен
aylık kira месечен наем
ayna огледало
Aynalı Çarşı известен покрит базар в Чанаккале
aynaya geçmek поглеждам се в огледалото
aynen точно по същия начин
aynen същото
aynen öyle точно така
aynı еднакъв идентичен същи
aynı anda в един и същ момент
aynı fikirde olmak съгласен съм, на същото мнение съм
aynı fikirdeler имат едно мнение мислят така, съгласни са
ayni hak вещно право
aynı sey söylemek казвам същото нещо
ayraç скоба
ayran айран
ayrı отделно
ayrı ayrı един по един
ayrıca освен това отделно и също така
ayrıca също  допълнително
ayrıcalık превъзходство предимство пред друг привилегия
ayrıksız без изключения
ayrılık разлика между две неща
ayrılma отделяне раздяла
ayrılmak напускам разделям се
ayrım разлика между две неща
ayrımcılık дискриминация
ayrıntı детайл елемент подробност
ayrıntılı детайлен подробен
ayva дюля
ayva reçeli сладко от дюли
az малко недостатъчно рядко
az gelişmiş ülkeler слаборазвити страни
az sayıda малък брой от
az şekerli с малко захар
Azak Denizi Азовско море
azalmak намалявам
azami най – много
azarlama укор порицание упрек
azarlamak ругая гълча мъмря порицавам
azat свободен
azat etmek еманципирам освобождавам
Azerbaycan Азербайджан
Azerbaycanlı азербайджанец
azgın свиреп бурен страстен
azı dişi кътен зъб
azıcık мъничко
azim решителност
azımsamak подценявам
azınlık малцинство
aziz скъп ценен
1. kirişi греда l – тип
19. yüzyılın başında в началото на 19 век
2 odalı otel odası суит двустаен апартамент
2 veya 3 yıldızlı otellerden oluşan tatil köyü HV2 клубен хотел 2 категория — хотелите в тази категория са 2 или 3- звездни
3 ve 4 yıldızlı otellerden oluşan tatil köyü HV1 клубен хотел 1 категория — хотелите в него са между 3 и 4 звездни
AB Anayasası Европейска конституция (Конституция на ЕС, Конституция на Европа)
AB Bakanı евроминистър
AB bayrağı Европейски флаг
AB Ekonomik ve Parasal Birliği Европейски икономически и валутен съюз
AB marşı Европейски химн
AB Ombudsmanı Европейски омбудсман
AB Sayıştayı Европейска сметна палата (Сметна палата на ЕС)

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати