Сегашно-бъдеще (широко) време под условие RSA/RSE/Geniş zamanin Şarti RSA/RSE

Сегашно-бъдеще (широко) време под условие показва при изпълнение на какво условие дадено действие би се случило в настоящето или в близко бъдеще. Условното изречение в сегашно-бъдеще (широко) време в турския език се образува чрез използване на съюза „еğer” – „ако“ в началото на изречението и добавяне на наставка „ise“ към глагола в сегашно-бъдеще (широко) време „-r”. Наставката „– ise“ е едно от склоненията на допълнителният глагол-наставка “İmek” и при присъединяване към корен на глагол се преобразува по правилото „2х“ на вокалната хармония  в „ –se“ или „–sa“. Докато подчиненото изречение започващо с „ако“ винаги е в сегашно-бъдеще (широко) време, то главното изречение може да бъде и в сегашно-бъдеще (широко) време и в бъдеще време.

 

Положителна форма

Отрицателна  форма

  корен на глагола + (a, e / i, ı, u, ü) + R  + „-se/-sa“+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (ma/maz, me/mez) + „-se/-sa“+ лични окончания (II тип)
  ако режа ако не пиша
Ben kes-er-sa-m yaz-maz-sa-m
Sen kes-er-sa-n yaz-maz-sa-n
O kes-er-sa yaz-maz-sa
Biz kes-er-sa-k yaz-maz-sa-k
Siz kes-er-sa-niz yaz-maz-sa-nız
Onlar kes-er-ler-sa yaz-maz-lar-sa
  • Eğer ben erken kalkarsam okula zamanında giderim. – Ако стана рано, ще отида навреме на училище.
  • Eğer sen TV’de haberleri izlemezsen hiç birsey öğrenemezsin. – Ако не гледаш новините, няма да научиш нищо.
  • Eğer o Türkçe öğrenirse Türkiye’de iş bulabilir. – Ако той научи турски език, може да си намери работа в Турция.
  • Eğer biz Türkiye’ye gitmezsek Pamukkale’yi ziyaret etmeyiz. – Ако не отидем в Турция, няма да посетим Памуккале.
  • Eğer siz geziye katılmazsanız hiç eğlenmezsiniz. – Ако не се включите в разходката, изобщо няма да се забавлявате.
  • Eğer onlar çok çalışırlarsa her şeyi başarırlar. – Ако работят, ще бъдат успешни във всичко.

Когато условието се отнася до предмет, а не до действие, се използва пълната форма на съюза „ако“ – „ise“, и тя се изписва разделно:

  • Ahmet bir doktor ise ben de bir mühendisim – Ако Ахмед е доктор, то аз съм инженер. 
Упражнения

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув