Продължете към съдържанието

Сегашно-бъдеще (широко) време – R (Geniş zaman – R)

Сегашно-бъдеще (широко) време изразява действие, което е обичайно повтарящо се, или което изглежда възможно да се случи в близко време. Това е „ време по подразбиране“ в турския език, поради което се нарича „geniş zaman“ (широко време) и се използва в много видове изречения, където глаголът не е тясно свързан с определен момент от времето.

Сегашно-бъдеще (широко) време „–R“ се образува по конструкцията:

Корен на глагола или глаголна основа + „–r“ / „-ar-, er-“/„-ir-, -ır-, -ur-, -ür-„ + лични окончания

Когато коренът на глагола завършва на гласен звук към него във всички случаи се присъединява наставка за широко време „–r“.

Когато коренът на глагола завършва на съгласен звук към него се присъединява наставка за широко време по следния начин:

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати