Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU/Geniş zamanin hikayesi RDU – Упражнения – Отговори

 1. Напишете положителната форма на глагола в 3-то лице, единствено число в Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

ağlardı, taşırdı, uyurdu, derdi, erirdi, büyürdü, satardı, yakardı, kırardı, sıkardı, koyardı, solardı, dururdu, vururdu, keserdi, yeterdi, girerdi, silerdi, dökerdi, döverdi, gülerdi, düşerdi, kullanırdı, dağıtırdı, doyururdu, gösterirdi, bildirirdi, öksürürdü, alırdı, kalırdı, sanırdı, varırdı, gelirdi, verirdi, bilirdi, olurdu, görürdü, ölürdü, bulurdu, dururdu, vururdu, denirdi, giderdi, ederdi, hissederdi, seyrederdi, reddederdi, zannederdi

2. Спрегнете глаголите в положителна форма на Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

Ben anlardım, sen anlardın, o anlardı, biz anlardık, siz anlardınız, onlar anlarlardı

Ben severdim, sen severdin, o severdi, biz severdik, siz severdiniz, onlar severlerdi

Ben bulurdum, sen bulurdun, o bulurdu, biz bulurduk, siz bulurdunuz, onlar bulurlardı

Ben yürürdüm, sen yürürdün, o yürürdü, biz yürürdk, siz yürürdünüz, onlar yürürlerdi

3. Напишете отрицателна форма на глагола в 3-то лице, единствено число в Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

O ağlamazdı, uyumazdı, büyümezdi, demezdi, satmazdı, kırmazdı, koymazdı, durmazdı, kesmezdi, yetmezdi, girmezdi, silmezdi, dökmezdi, dövmezdi, gülmezdi, düşmezdi, kullanmazdı, dağıtmazdı, doyurmazdı, göstermezdi, bildirmezdi, öksürmezdi, almazdı, gelmezdi, görmezdi, olmazdı, gitmezdi, etmezdi

4. Напишете положителен въпрос на глагола в 3-то лице, единствено число в Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

O ağlar mıydı? uyur muydu? büyür müydü? der miydi? satar mıydı? kırar mıydı? koyar mıydı? durur muydu? keser miydi? yeter miydi? girer miydi? siler miydi? döker miydi? döver miydi? güler miydi? düşer miydi? kullanır mıydı? dağıtır mıydı? doyurur muydu? gösterir miydi? bildirir miydi? öksürür müydü? alır mıydı? gelir miydi? görür müydü? olur muydu? gider miydi? eder miydi?

5. Напишете отрицателен въпрос на глагола в 3-то лице, единствено число в Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

O ağlamaz mıydı? uyumaz mıydı? büyümez miydi? demez miydi? satmaz mıydı? kırmaz mıydı? koymaz mıydı? durmaz mıydı? kesmez miydi? yetmez miydi? girmez miydi? silmez miydi? dökmez miydi? dövmez miydi? gülmez miydi? düşmez miydi? kullanmaz mıydı? da ğıtmaz mıydı? doyurmaz mıydı? göstermez miydi? bildirmez miydi? öksürmez miydi? almaz mıydı? gelmez miydi? görmez miydi? olmaz mıydı? gitmez miydi? etmez miydi?

 6. Попълнете многоточията с наставките за Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

 • Eğer düzenli beslenseydin bu kadar sık hasta olmazdın.
 • Bu hatayı ben yapmış olsaydım özür dilerdim.
 • Gençliğimde çok az uyurdum.
 • Eskiden uçakla seyehat etmekten korkardım.
 • Benim yerimde olsaydın ona borç verir miydin?
 • O küçükken hiç kahvaltı yapmazdı.
 • Ben böyle olmasını ister miydim?
 • Her akşam bize çikolata getirirdi.
 • Vaktinde gelmeyeceğini bilseydim onu hiç davet etmezdim.
 • Yakup oraya gitmek için benden izin alırdı ama bu sefer almadı.
 • Burak hiç bu kadar geç kalmazdı. Bir şey mi oldu acaba?
 • O yıllarda sık sık elektirikler kesilirdi.
 • Bizim zamanımızda büyüklerin sözü dinlenirdi.
 • Sedat burada olsaydı ziyaretime gelirdi.
 • Eskiden olsa susardım. Ama artık susmayacağım.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув