Продължете към съдържанието

Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU/Geniş zamanin hikayesi RDU – Упражнения – Отговори

  1. Напишете положителната форма на глагола в 3-то лице, единствено число в Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати