Сегашно-бъдеще (широко) историческо време RDU/Geniş zamanın hikayesi RDU – Упражнения

 1. Напишете положителната форма на глагола в 3-то лице, единствено число в Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU
 • ağlamak – (o) ağlardı
 • taşımak – ……………………………
 • uyumak – ……………………………
 • demek – ……………………………..
 • erimek – …………………………….
 • büyümek – ………………………….
 • satmak – …………………………….
 • yakmak – ……………………………
 • kırmak – …………………………….
 • sıkmak – …………………………….
 • koymak – ……………………………
 • solmak – …………………………….
 • durmak – ……………………………
 • vurmak – ……………………………
 • kesmek – …………………………….
 • yetmek – …………………………….
 • girmek – ……………………………..
 • silmek – ……………………………..
 • dökmek – …………………………….
 • dövmek – ……………………………
 • gülmek – ……………………………..
 • düşmek – …………………………….
 • kullanmak – ………………………..
 • dağıtmak – ………………………….
 • doyurmak – ………………………..
 • göstermek – ………………………..
 • bildirmek – …………………………
 • öksürmek – …………………………
 • almak – ………………………………
 • kalmak – …………………………….
 • sanmak – ……………………………
 • varmak – …………………………….
 • gelmek – …………………………….
 • vermek – ……………………………
 • bilmek – ……………………………..
 • olmak – ………………………………
 • görmek – ……………………………
 • ölmek – ………………………………
 • bulmak – ……………………………
 • durmak – ……………………………
 • vurmak – ……………………………
 • denmek – ……………………………
 • gitmek – …………………………….
 • etmek – ……………………………..
 • hissetmek – ………………………..
 • seyretmek – ………………………..
 • reddetmek – ……………………….
 • zannetmek – ………………………

2. Спрегнете глаголите в положителна форма на Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

Anlamak, Sevmek, Bulmak, Yürümek

Ben …………………………….. ………………….………

Sen …………………………….. ………………….………

O …………………………….. ………………….………

Biz …………………………….. ………………….………

Siz …………………………….. ………………….………

Onlar …………………………….. ………………….………

3. Напишете отрицателна форма на глагола в 3-то лице, единствено число в Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

 • ağlamak – (o) ağlamazdı
 • uyumak – ………………
 • büyümek – ……………..
 • demek – ………………..
 • satmak – …………………
 • kırmak – ……………….
 • koymak – ……………….
 • durmak – ………………
 • kesmek – ………………..
 • yetmek – ……………….
 • girmek – …………………
 • silmek – …………………
 • dökmek – ……………….
 • dövmek – ……………….
 • gülmek – ………………..
 • düşmek – ……………….
 • kullanmak – ……………
 • dağıtmak – ……………..
 • doyurmak – …………….
 • göstermek – …………….
 • bildirmek – ……………..
 • öksürmek – ……………..
 • almak – …………………..
 • gelmek – …………………
 • görmek – ………………..
 • olmak – ………………….
 • gitmek – …………………
 • etmek – …………………..

4. Напишете положителен въпрос на глагола в 3-то лице, единствено число в Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

 • ağlamak → (o) ağlar mıydı?
 • uyumak – ………………
 • büyümek – ……………..
 • demek – ………………..
 • satmak – …………………
 • kırmak – ……………….
 • koymak – ……………….
 • durmak – ………………
 • kesmek – ………………..
 • yetmek – ……………….
 • girmek – …………………
 • silmek – …………………
 • dökmek – ……………….
 • dövmek – ……………….
 • gülmek – ………………..
 • düşmek – ……………….
 • kullanmak – ……………
 • dağıtmak – ……………..
 • doyurmak – …………….
 • göstermek – …………….
 • bildirmek – ……………..
 • öksürmek – ……………..
 • almak – …………………..
 • gelmek – …………………
 • görmek – ………………..
 • olmak – ………………….
 • gitmek – …………………
 • etmek – …………………..

5. Напишете отрицателен въпрос на глагола в 3-то лице, единствено число в Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

 • ağlamak → (o) ağlamaz mıydı?
 • uyumak – ………………
 • büyümek – ……………..
 • demek – ………………..
 • satmak – …………………
 • kırmak – ……………….
 • koymak – ……………….
 • durmak – ………………
 • kesmek – ………………..
 • yetmek – ……………….
 • girmek – …………………
 • silmek – …………………
 • dökmek – ……………….
 • dövmek – ……………….
 • gülmek – ………………..
 • düşmek – ……………….
 • kullanmak – ……………
 • dağıtmak – ……………..
 • doyurmak – …………….
 • göstermek – …………….
 • bildirmek – ……………..
 • öksürmek – ……………..
 • almak – …………………..
 • gelmek – …………………
 • görmek – ………………..
 • olmak – ………………….
 • gitmek – …………………
 • etmek – …………………..

 6. Попълнете многоточията с наставките за Сегашно-бъдеще (широко) историческо време  RDU

 • Eğer düzenli beslenseydin bu kadar sık hasta ol………..
 • Bu hatayı ben yapmış olsaydım özür dile………..
 • Gençliğimde çok az uyu………..
 • Eskiden uçakla seyehat etmekten kork………..
 • Benim yerimde olsaydın ona borç ver……….. ………..?
 • O küçükken hiç kahvaltı yap………..
 • Ben böyle olmasını iste……….. ………..?
 • Her akşam bize çikolata getir………..
 • Vaktinde gelmeyeceğini bilseydim onu hiç davet et………..
 • Yakup oraya gitmek için benden izin al……….. ama bu sefer almadı.
 • Burak hiç bu kadar geç kal………… Bir şey mi oldu acaba?
 • O yıllarda sık sık elektirikler kesil………..
 • Bizim zamanımızda büyüklerin sözü dinlen………..
 • Sedat burada olsaydı ziyaretime gel………..
 • Eskiden olsa sus………… Ama artık susmayacağım.
Отговори

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув