Сегашно време, за което сме чули от друг YORMUŞ/Şimdiki zaman Rivayet kipi YORMUŞ – Упражнения – Отговори

 1. Напишете положителната форма на глагола в 3-то лице, единствено число в Сегашно време, за което сме чули от друг YORMUŞ
 • eriyormuş
 • kaşıyormuş
 • inciyormuş
 • uyuyormuş
 • büyüyormuş
 • soğuyormuş
 • çürüyormuş
 • ağlıyormuş
 • karşılıyormuş
 • avlıyormuş
 • açıklıyormuş
 • tuzluyormuş
 • zorluyormuş
 • suçluyormuş
 • topluyormuş
 • deniyormuş
 • temizliyormuş
 • terliyormuş
 • istiyormuş
 • yüklüyormuş
 • önlüyormuş
 • süslüyormuş
 • ödüyormuş
 • alıyormuş
 • kırıyormuş
 • atıyormuş
 • sıkıyormuş
 • veriyormuş
 • giriyormuş
 • geliyormuş
 • siliyormuş
 • kovuyormuş
 • duyuyormuş
 • koşuyormuş
 • susuyormuş
 • gülüyormuş
 • çözüyormuş
 • düşünüyormuş
 • dövüyormuş
 • gidiyormuş
 • ediyormuş
 • hissediyormuş
 • seyrediyormuş
 • reddediyormuş
 • zannediyormuş
 • yiyormuş
 • diyormuş

2. Спрегнете глаголите в положителна форма на Сегашно време, за което сме чули от друг YORMUŞ

ben bakıyormuşum, sen bakıyormuşsun, o bakıyormuş, biz bakıyormuşuz, siz bakıyor muşsunuz, onlar bakıyorlarmış

ben gidiyormuşum, sen gidiyormuşsun, o gidiyormuş, biz gi diyormuşuz, siz gidiyormuşsunuz, onlar gidiyorlarmış

ben oynuyormuşum, sen oynuyormuş sun, o oynuyormuş, biz oynuyormuşuz, siz oynuyormuşsunuz, onlar oynuyorlarmış

ben söy lüyormuşum, sen söylüyormuşsun, o söylüyormuş, biz söylüyormuşuz, siz söylüyormuşsunuz, onlar söylüyorlarmış

3. Спрегнете глаголите в отрицателна форма на Сегашно време, за което сме чули от друг YORMUŞ

 • taşımıyormuş
 • erimiyormuş
 • uyumuyormuş
 • büyümüyormuş
 • ağlamıyormuş
 • karşılamıyormuş
 • tuzlamıyormuş
 • zorlamıyormuş
 • terlemiyormuş
 • istemiyormuş
 • yüklemiyormuş
 • önlemiyormuş
 • almıyormuş
 • kırmıyormuş
 • atmıyormuş
 • sıkmıyormuş
 • vermiyormuş
 • girmiyormuş
 • kovmuyormuş
 • duymuyormuş
 • gülmüyormuş
 • çözmüyormuş
 • gitmiyormuş
 • etmiyormuş
 • hissetmiyormuş
 • seyretmiyormuş
 • yemiyormuş
 • demiyormuş
 • erimiyor muymuş?
 • uyumuyor muymuş?
 • büyümüyor muymuş?
 • ağlamıyor muymuş?
 • karşılamıyor muymuş?
 • tuzlamıyor muymuş?
 • zorlamıyor muymuş?
 • terlemiyor muymuş?
 • istemiyor muymuş?
 • yüklemiyor muymuş?
 • önlemiyor muymuş?
 • almıyor muymuş?
 • kırmıyor muymuş?
 • atmıyor muymuş?
 • sıkmıyor muymuş?
 • vermiyor muymuş?
 • girmiyor muymuş?
 • kovmuyor muymuş?
 • duymuyor muymuş?
 • gülmüyor muymuş?
 • çözmüyor muymuş?
 • gitmiyor muymuş?
 • etmiyor muymuş?
 • hissetmiyor muymuş?
 • seyretmiyor muymuş?
 • yemiyor muymuş?
 • demiyor muymuş?

4. Поставете наставките на Сегашно време, за което сме чули от друг YORMUŞ

 • Reyhan çok güzel yemekler pişiriyormuş
 • Taner bu aralar öğretmenlerini çok kızdırıyormuş.
 • Hülya Ahmet’le uzun bir süredir görüşmüyormuş.
 • Burhan artık sigara içmiyormuş.
 • Gülay hergün okuldan eve yürüyerek gidiyormuş.
 • Meryem’ler yarın bize yemeğe gelmiyorlar mıymış?
 • Aydın’a hergün annesi kahvaltı hazırlıyormuş.
 • Baban eskisi gibi çok yemiyormuş.
 • O ofisi Erkan’lar kiralıyormuş.
 • Dilek bu aralar çok erken uyuyormuş.
 • Gönül İstanbul’daki hastanede tedavi görüyormuş.
 • İki haftadır ailesiyle görüşmüyormuş.
 • Emrah’ın baş ağrıları günden güne artıyormuş.
 • Selin doktorun verdiği ilaçları vaktinde almıyormuş.
 • Annen senin benimle görüşmeni istemiyormuş.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув