Сегашно време под условие YORSA/Şimdiki zaman Şartı YORSA – Упражнения

1.Попълнете многоточията като използвате глагола в скобите в Сегашно време под условие YORSA.

1.İnsanlar ……………….. (kavga etmek) mutlaka bir sebebi vardır.
2. Afrika’da insanlar hâlâ açlıktan ……………….. (ölmek) hepimiz suçluyuz.
3. Çocuk……………….. (uyumak) fazla gürültü yapmayalım.
4. Dersimi ………………..(dinlememek) sınıftan çıkınız.
5. Bulutlar ………………..(toplanmak) yağmur yağabilir.
6. Bana ……………….. (inanmamak) şu insanlara sorunuz.
7. Fatih hiç ……………….. (gülmemek) mutlaka bir derdi vardır.
8. Televizyonu ………………..(seyretmemek) kapat.
9. Klâsik müzikten ……………….. (hoşlanmak) hafta sonu seni bir konsere götürebilirim.
10. Ders ………………..(çalışmamak) biraz dolaşalım mı?

2.Попълнете многоточията като използвате наставките на Сегашно време под условие YORSA

 1. Bil……… gel sen yap.
 2. Eğer uyu……… rahatsız etme
 3. Uzağı gör……… gözlük kullanmalısın.
 4. Eğer ödevlerini yap……… ailesine haber verelim.
 5. Eğer ağaç meyve ver……… keselim.
 6. Eğer bebek durmadan ağla……… bir yeri ağrıyor demektir.
 7. Eğer kullan……… eski bilgisayarı Haydar’a verelim.
 8. Hatırla……… ben sana geri dönecek demiştim.
 9. Eğer seni birileri buna zorla……… söyle bize.
 10. Konuşurken gözlerini kaçır……… yalan söylüyor demektir.
 11. Bu pul çok güzelmiş. Eğer biriktir……… alabilirsin.
 12. Eğer suyu es kisi gibi temizle……… filtreyi değiştirmek lazım.
 13. Eğer çok sık terle……… bir doktora görün.
 14. İste……… yapmasın. Biz kimseyi zorlamıyoruz.
 15. Eğer yemeğini kendisi ye……… birinin yardım etmesi lazım.
 16. Eğer sen alma……… Nihat’a veriyorum.
 17. Annen çağır……… gitmelisin.
 18. Eğer çalış……… yenisini almaya gerek yok.
 19. Birinci soruyu cevapla……… ikinciye geç.
 20. İste……… bu gece burda kalalım. Yarın gideriz.
 21. Eğer dondurma hemen eri……… kaliteli demektir.
 22. Eğer yemeği sen ısmarla……… gelirim.
 23. Ailesi izin ver……… biz karışmayalım.
 24. Eğer kendisi sağlığına dikkat et……… biz ne yapabiliriz.
 25. İngilizce bil……… onu o işe almazlar.
 26. Eğer sana acı dokun……… sen bunu yeme.
 27. Geleceğini biraz düşün……… kendine iyi bir iş bulursun.
 28. Eğer kullan……… eski çantanı bana ver.
 29. Eğer üşü……… kazağını çıkarabilirsin.
 30. Yanlış hatırla……… 250 lira vermiştim.
 31. Yağmur yağ……… gidemeyiz.
 32. Eğer telefona cevap ver……… meşguldür.
 33. Eğer Salih gül……… bir problemi vardır.
 34. Eğer bana inan……… Sevda’ya sor.
 35. Büyük adam olmak iste……… çok çalışmalısın.
 36. Eğer konuşulanları anla……… bu da büyük bir başarı.
 37. Eğer sigarayı kendi bırak……… o zaman tedavi görmesi lazım.
 38. Eğer konuş……… yine küsmüşlerdir.
 39. Eğer senin oyuncağını alıp ver……… sen de babasına söyle.
 40. Eğer kov……… giderim. Bir daha da gelmem.
 41. Bu soruları bu kadar hızlı çöz……… çok zeki olmalı.
 42. Teklifimizi kabul et……… gelsin, hemen anlaşmayı imzalayalım.
 43. Kendini iyi hisset……… eve gitsin.
 44. Televizyonu seyret……… kapatın. Boşuna çalışmasın.
 45. Eğer ye……… zorlama, bırak.
 46. Yanıl……… en son Galatasaray şampiyon olmuştu.
 47. Bil……… sus, karışma.
Отговори
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув