Продължете към съдържанието

Сегашно време – YOR (Şimdiki zaman – YOR)

Сегашно време ”–YOR“ се използва, за да покаже действие, което се случва в момента, което е в ход и което все още не е завършило.

Сегашно време „–YOR“ се образува по конструкцията:

Корен на глагола или глаголна основа + (i, ı, u, ü) + „–yor“ + лични окончания

Наставката „–yor“ не се подчинява на правилата на вокалната хармония и не се променя.

Ако последният гласен звук от корена на глагола е “а” или “e” той се заменя с някой от гласните звукове “ı”, “i”, “u”, “ü”, по правилото „4х“ на вокалната хармония спрямо последния предхождащ я гласен звук, преди да се присъедини наставката за сегашно време „–yor“.

аğla-mak Последният звук от корена на глагола е “а”, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “а” или “ı” “а” → “ı” –yor ağl-ı-yor
algıla-mak algıl-ı-yor
oyna-mak Последният звук от корена на глагола е “а”, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “o” или “u” “a” → “u” –yor oyn-u-yor
arzula-mak arzul-u-yor
bekle-mek Последният звук от корена на глагола е “e”, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “e” или “i” “e” → “i” –yor bekl-i-yor
dile-mek dil-i-yor
söyle-mek Последният звук от корена на глагола е “e”, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “ö” или “ü” “e” → “ü” –yor söyl-ü-yor
ütüle-mek ütül-ü-yor

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати