Сегашно историческо време YORDU/Şimdiki zamanin hikayesi YORDU

Сегашно историческо време ”– YORDU“ се използва, за да покаже действие, което е продължавало в миналото, но към настоящия момент е приключило.

Сегашно историческо време ”– YORDU“  се образува по конструкцията:

Корен на глагола + (i, ı, u, ü) + „–yor“ + “-dı”, “-di”, “-du”, “-dü” + лично окончание (II тип)

Наставката „–yor“ не се подчинява на законите на вокалната хармония и не се променя. Наставката „-du” се подчинява на правилото „4х“ на вокалната хармония, но след „–yor“, не се променя и винаги е „du”.

Ако последният гласен звук от корена на глагола е “а” или “e” той се заменя с някой от гласните звукове “ı”, “i”, “u”, “ü”, по правилото „4х“ на вокалната хармония спрямо последния предхождащ я гласен звук, преди да се присъедини наставката за сегашно историческо време „–yordu“.

аğla-mak Последният звук от корена на глагола е “а”, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “а” или “ı” “а” → “ı” –yordu ağl-ı-yordu
algıla-mak algıl-ı-yordu
oyna-mak Последният звук от корена на глагола е “а”, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “o” или “u” “a” → “u” –yordu oyn-u-yordu
arzula-mak arzul-u-yordu
bekle-mek Последният звук от корена на глагола е “e”, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “e” или “i” “e” → “i” –yordu bekl-i-yordu
dile-mek dil-i-yordu
söyle-mek Последният звук от корена на глагола е “e”, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “ö” или “ü” “e” → “ü” –yordu söyl-ü-yordu
ütüle-mek ütül-ü-yordu

Ако последният звук от корена на глагола е съгласен, след него се вмъква един от гласните звукове “ı”, “i”, “u”, “ü”, по правилото „4х“ на вокалната хармония спрямо последния предхождащ гласен звук, преди да бъде присъединена наставката за сегашно историческо време „–yordu“.

bak-mak последният звук от корена на глагола е съгласен, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “а” или “ı” “а”, “ı” → “ı” –yordu bak-ı-yordu
sık-mak sık-ı-yordu
kes-mek последният звук от корена на глагола е съгласен, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “e” или “i” “e”, “i” → “i” –yordu kes-i-yordu
sil-mek sil-i-yordu
kop-mak последният звук от корена на глагола е съгласен, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “o” или “u” “o”, “u” → “u” –yordu kop-u-yordu
tut-mak tut-u-yordu
öp-mek последният звук от корена на глагола е съгласен, предпоследният гласен звук в корена на глагола е “ö” или “ü” “ö”, “ü” → “ü” –yordu öp-ü-yordu
küs-mek küs-ü-yordu

Когато към глаголи, чиито корен завършва на твърдия съгласен звук “t”, се добавя граматична частица (наставка), която започва с гласен звук, каквито са (“ı”, “i”, “u”, “ü”), стоящи пред „–yor“, то последната буква от основната дума се преобразува като се “омекотява“ (по правилото KeTÇaP) и звукът “t” преминава в “d”

bahsetmek + (“ı”, “i”, “u”, “ü”) + yor = bahsed-i-yordu

gitmek + (“ı”, “i”, “u”, “ü”) + yor = gid-i-yordu

На турски език всеки глагол се спряга в четири форми:

  • Положителна форма

аз работех

ти работеше

той работеше

ние работехме

вие работехте

те работеха

  • Отрицателна форма

аз не работех

ти не работеше

той не работеше

ние не работехме

вие не работехте

те не работеха

  • Положителен въпрос

аз работех ли?

ти работеше ли?

той работеше ли?

ние работехме ли?

вие работехте ли?

те работеха ли?

  • Отрицателен въпрос

аз не работех ли?

ти не работеше ли?

той не работеше ли?

ние не работехме ли?

вие не работехте ли?

те не работеха ли?

  Положителна форма Отрицателна форма Положителен въпрос Отрицателен въпрос
корен на глагола + (i, ı, u, ü) + YOR  + DU + лични окончания (II тип) корен на глагол + (mi, mı, mu, mü)  +  YOR+ DU   +  лични окончания (II тип) корен на глагол +(i, ı, u, ü) YOR   

mu(y) + DU + лични окончания (II тип)

корен на глагол + (mi, mı, mu, mü) +  YOR   

mu(y) + DU + лични окончания (II тип)

  идвах не пишех четях ли? не плувах ли?
Ben gel-i-yor-du-um yaz-mı-yor-du-um oku-yor mu-(y)-du-m? yüz-mü-yor mu-(y)-du-m?
Sen gel-i-yor-du-n yaz-mı-yor-du-n oku-yor mu-(y)-du-n? yüz-mü-yor mu-(y)-du-n?
O gel-i-yor-du yaz-mı-yor-du oku-yor mu-(y)-du? yüz-mü-yor mu-(y)-du?
Biz gel-i-yor-du-k yaz-mı-yor-du-k oku-yor mu-(y)-du-k? yüz-mü-yor mu-(y)-du-k?
Siz gel-i-yor-du-nuz yaz-mı-yor-du-nuz oku-yor mu-(y)-du-nuz? yüz-mü-yor mu-(y)-du-nuz?
Onlar gel-i-yor-du-lar yaz-mı-yor-du-lar oku-yor mu-(y)-du-lar? yüz-mü-yor mu-(y)-du-lar?

При образуване на отрицателната форма на глагола в сегашно историческо време, след корена на глагола се присъединява отрицателната частица „-ma/-me“, която по правилото „4х“ на вокалната хармония се преобразува в един от вариантите „-mı, -mi, -mu или –mü“.

При образуване на положителен или отрицателен въпрос, използваме положителната или съответно отрицателната форма на глагола, с присъединена наставка „–yor“, след която добавяме въпросителната частица „-mi“ по правилото „4х“ на вокалната хармония, като към нея се присъединяват наставката „-du” по правилото „4х“ на вокалната хармония и личните окончания за различните лица и числа. Въпросителната частица „-mi“ винаги стои след думата, за която се отнася в изречението и се чете заедно с нея, но в същото време е неударена и се пише разделно.

gel-i-yordu-n – gel-i-yor mu-(y)-du-n?

gel-miyordu-n – gel-miyor mu-(y)-du-n?

  • Derslere hiç geç kalmıyordu. – Изобщо не закъсняваше за уроците си.
  • Film izlemeyi sevmiyordu. – Не обичаше да гледа филми.
  • Torunları ile gezmek onu çok mutlu ediyordu. – Много го радваше да се разхожда с внуците си.
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув