Синоними

Синонимите (Eş Anlamlı Kelimeler – Anlamdaş) са думи с еднакво значение, но с различен звуков състав. Те могат да се заменят взаимно по смисъл, но се пишат и се четат по различен начин. Обикновено при синонимите в турския език, както във всички езици, една от думите е турска, а другата има чужд произход.

Следва да отбележим, обаче, че има случаи, когато в изречението синоними не могат да бъдат взаимозаменяеми, без да бъде променян смисъла на текста. Например:

Baş = Kafa = Глава
Çocuğun kafasına taş geldiği için kafası kanadı. (Baş = Kafa)
Sende de hiç kafa yokmuş! (Baş ≠ Kafa = Akıl)
Синоним на думата „Baş“ на турски език е думата „Kafa“. Но в изречението “Sende de hiç kafa yokmuş!” думата „Kafa“ се използва в смисъл на ум (разум), затова и на нейно място не можем да употребим синонима й „Baş“.

Siyah = Kara = Черен
Evinin üzerine kara bulutlar çöküverdi. (Kara = Siyah)
Kara günler bir gün sona erecektir. (Siyah ≠ Kara = Kötü)
Синоним на думата „siyah“ на турски език е думата „kara“. Но в изречението “Kara günler bir gün sona erecektir.” думата „kara“ се използва в смисъл на черни (лоши) дни, затова и на нейно място не можем да употребим синонима й „siyah“.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув