Продължете към съдържанието

Словоред (Kelime sıralaması)

Словоредът в изречението в турския език е по-различен от словореда на изречението в българския език, но главните елементи на изречението, без които изречение не може да има и в българския и в турския език са:

Спомагателните елементи на изречението са онези думи, които не са непременно необходими за изграждането му, но го допълват, развиват и обясняват смисъла му, такива са:

  • Допълненията – преки и непреки, означават лице или предмет, пряко или непряко засегнат от глаголното действие и поясняват сказуемото, като отговарят на въпросите кого, какво, (с кого, с какво, от кого, от какво). В турския език допълнение може да бъде и група от думи.
  • обстоятелствените пояснения – поясняват сказуемото, като показват къде, кога, как, защо, при какви обстоятелства се извършва глаголното действие. Те могат да бъдат за време, за място, за начин, за количество и степен, за цел, за причина, за условие, за последица и т.н. Обстоятелствените пояснения в изречението се изразяват с: наречия (лесно, бързо) – при нужда, в събота, на двора) или съществително име в словосъчетание (всеки ден, цяла сутрин). В турския език обстоятелствено пояснение може да бъде и група от думи.
  • Определения – поясняват съществителното име, като разширяват или конкретизират значението му и отговарят на въпросите какъв, чий, колко, зададени към поясняваното съществително име. В турския език определение може да бъде и група от думи.

В изречението на турски език глаголът (сказуемото) винаги стои на последно място, в края на изречението. Не винаги в турското изречение подлогът се изказва, защото той се подразбира от спрежението на глагола, така както е и в българския език.

  • Bekliyorum. = Чакам. = Аз чакам.
  • Bekliyorsun. = Чакаш. = Ти чакаш.
Упражнения

Словоредът на изречението в турския език в общия случай е подредено по следната формула:

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати