Словоред/Kelime sıralaması

Словоредът в изречението в турския език е по-различен от словореда на изречението в българския език, но главните елементи на изречението, без които изречение не може да има и в българския и в турския език са:

Спомагателните елементи на изречението са онези думи, които не са непременно необходими за изграждането му, но го допълват, развиват и обясняват смисъла му, такива са:

 • Допълненията – преки и непреки, означават лице или предмет, пряко или непряко засегнат от глаголното действие и поясняват сказуемото, като отговарят на въпросите кого, какво, (с кого, с какво, от кого, от какво). В турския език допълнение може да бъде и група от думи.
 • обстоятелствените пояснения – поясняват сказуемото, като показват къде, кога, как, защо, при какви обстоятелства се извършва глаголното действие. Те могат да бъдат за време, за място, за начин, за количество и степен, за цел, за причина, за условие, за последица и т.н. Обстоятелствените пояснения в изречението се изразяват с: наречия (лесно, бързо) – при нужда, в събота, на двора) или съществително име в словосъчетание (всеки ден, цяла сутрин). В турския език обстоятелствено пояснение може да бъде и група от думи.
 • Определения – поясняват съществителното име, като разширяват или конкретизират значението му и отговарят на въпросите какъв, чий, колко, зададени към поясняваното съществително име. В турския език определение може да бъде и група от думи.

В изречението на турски език глаголът (сказуемото) винаги стои на последно място, в края на изречението. Не винаги в турското изречение подлогът се изказва, защото той се подразбира от спрежението на глагола, така както е и в българския език.

 • Bekliyorum. = Чакам. = Аз чакам.
 • Bekliyorsun. = Чакаш. = Ти чакаш.

Словоредът на изречението в турския език в общия случай е подредено по следната формула:

подлог + обстоятелствено пояснение/допълнение + сказуемо

 1. Кой (подлог)
 2. Кога (обстоятелствено пояснение за време)
 3. Къде (обстоятелствено пояснение за място)
 4. Как (обстоятелствено пояснение за начин)
 5. На кого, у кого, от кого (непреки допълнения)
 6. Какво, кого (пряко допълнение)
 7. Глагол (какво прави)

Словоредът чрез въпросите, които се задават към всяка част от изречението е: 

 1. Kim/Ne 
 2. Ne zaman
 3. Nerede/Nereye (местен падеж, дателен падеж)
 4. Nasıl 
 5. Kime/Neye (дателен падеж), Kimde/Neyde (местен падеж),Kimden/Neyden (отделителен падеж) 
 6. Kimi /Neyi (винителен падеж) 
 7. Ne yapiyor/Eylem (глагол). 
 • (1)Ben (2)bu sabah (3)evde (4)yataktan kalkıp (5)eşime (6)kahveyi (7)yaptım.
 • Аз тази сутрин в къщи като станах от леглото направих кафе на съпруга ми. 

Okuyorum. = Чета.
Ben okuyorum. = Аз чета.
Ben kitap okuyorum. = Аз чета книга. 
Ben şimdi kitap okuyorum. = Сега аз чета книга.
Ben şimdi evde kitap okuyorum. = Сега аз чета книга в къщи.

Osman arabada bekliyor = Осман чака в колата
Osman arabada sessizce bekliyor = Осман чака тихо в колата.
Osman küçük arabada sessizce bekliyor = Осман чака тихо в малката кола.
Osman şimdi küçük arabada sessizce bekliyor = Осман сега чака тихо в малката кола.
Osman şimdi küçük arabada beni sessizce bekliyor = Осман сега ме чака тихо в малката кола.

Ayşe, okuldan koşarak güneş batarken eve geldi. – Когато слънцето залязваше, Айше, тичайки, дойде от училище в дома си.

 • Сказуемо: Ne yaptı? Geldi.
 • Подлог: Kim geldi? Отговор: Ayşe
 • Обстоятелствено пояснение за място: Nereden geldi? Отговор: okuldan
 • Обстоятелствено пояснение за място: Nerede geldi? Отговор: eve
 • Обстоятелствено пояснение за начин: Nasıl geldi? Отговор: koşarak
 • Обстоятелствено пояснение за време: Ne zaman geldi? Отговор: güneş batarken

Bu süslü pastayı senin için iki saat önce hazırladım. – Преди два часа направих за теб, тази фантастично украсена торта. 

 • Сказуемо: Hazırladım.
 • Подлог: Kim hazırladı? Отговор: Ben (скрит подлог)
 • Допълнение: Neyi hazırladım? Отговор: Bu süslü pastayı
 • Допълнение: Kimin için hazırladım? Отговор: senin için
 • Обстоятелствено пояснение за време: Ne zaman hazırladım? Отговор: İki saat önce

Annem okula gitmeden önce beslenme çantama bir tane simit yerleştirdi. – Преди да отида на училище, майка ми приготви една тестена закуска в чантата ми за храна.

 • Сказуемо: Yerleştirdi.
 • Подлог: Kim yerleştirdi? Отговор: Annem
 • Допълнение: Ne yerleştirdi? Отговор: Bir tane simit
 • Обстоятелствено пояснение за място: Neye/nereye yerleştirdi? Отговор: Beslenme çantama
 • Обстоятелствено пояснение за време: Ne zaman yerleştirdi? Отговор: Okula gitmeden önce

Въпреки, че по правило при съставяне на изречения на турски език, глаголът винаги се намира в края на изречението, понякога това правило се нарушава:

 • Güldürme beni – Не ме разсмивай.

Инверсия (размяна на реда) на думите в турския език също се използва за подчертаване на смисъла или за постигане на рима в изречението. 

Често в разговорния турски език, за да се състави изречение изобщо не са нужни думи като „това е…“. Изреченията могат да бъдат изключително опростени, като това не им пречи да запазват смисъла си.

 • Salam değil, sucuk. = Bu salam değil, bu sucuktur. – Това не е е салам, суджук е.

Тъй като личните окончания на глагола носят значението на лично местоимение, на турски език може да има и изречения, състоящи се от една дума.

 • Şanslıyım. – Имам късмет.
 • Eğleniyoruz.- Ние се забавляваме.

Въпреки, че обикновено словоредът на изречението в турския език в общия случай е подлог + обстоятелствено пояснение/допълнение + сказуемо, съществуват и различни комбинации на подредба на думите в изречението, които водят до различни акценти и промени в смисъла на изречението. Във всекидневната реч интонацията уточнява акцентите и по този начин и правилното значение.

 1. Ben bugün kedimi okula götürdüm. – Аз днес занесох котката ми в училище.
 2. Kedimi ben bugün okula götürdüm. – Днес АЗ занесох котката ми в училище. (не някой друг)
 3. Kedimi götürdüm ben bugün okula. – КОТКАТА ми днес аз занесох в училище. (а не кучето ми)
 4. Ben okula kedimi bugün götürdüm. – Занесох котката ми в училище ДНЕС (а не вчера )

Разгледайте словореда на турското изречение в различни текстове в нашата секция Текстове за четене.

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: