Продължете към съдържанието

Сложни думи и изрази (Birleşikleri)

Сложните думи в турския език се образуват при свързването на две или повече прости думи, а правописът им може да бъде слят или полуслят и се определя от синтактичните отношения между изграждащите ги части. Сложните турски думи могат да се състоят от неопределени съществителни фрази, фрази с прилагателни имена, съставни глаголи, редупликации и други.

 

Сложни думи образувани с прилагателно име

Сложните думи образувани с прилагателно име от една страна са просто комбинация на едно прилагателно и едно съществително име, но всъщност придават ново значение и концепция на простите думи, които ги съставят.

Например изразът „kırmızı şarap” – “червено вино“ не означава просто вино с червен цвят, а този израз обяснява вид вино със специални свойства. По подобен начин изразът „kısa hikaye” – „кратък разказ“, дава информация не просто за разказ, който е кратък, а посочва, че това е специален вид литературно произведение. Друг пример е изразът „beyaz peynir“ – „бяло сирене“, който обозначава специален вид сирене.

Тъй като в турския език няма определителен и неопределителен член, то сложната дума,  образувана с прилагателно име, би могла да бъде преведена по три начина в зависимост от контекста, в който е употребена.

 • hasta çocuk – болно дете, болното дете, някакво болно дете
 • güzel kız – красиво момиче, красивото момиче, някакво красиво момиче
 • ilginç kitap – интересна книга, интересната книга, някаква интересна книга
 • beyaz araba – бяла кола, бялата кола, някаква бяла кола
 • demli çay – тъмен чай, тъмният чай, някакъв тъмен чай
 • soğuk kahve – студено кафе, студеното кафе, някакво студено кафе
 • Hollandalı arkadaş – холандски приятел, холандски приятел, някакъв холандски приятел

 

Сложни думи, образувани с две съществителни имена

Сложните думи, образувани с две съществителни имена също посочват определено понятие. В турския език това е така нареченият „изафет“ – граматическа конструкция, която съчетава две съществителни имена. Изафетът в турския език е неопределящ, който показва разновидност на понятието (hesap makinesi – машина за смятане (калкулатор), cep telefonu – телефон за джоб (мобилен телефон) и определящ, който показва конкретност на понятието (Ayşe’nin evi – къщата на Айше, Fatma’nın baba– бащата на Фатма, Mehmet’in i – работата на Мехмет)

Един от видовете „изафет“ в турския език е неопределящият изафет, при който се съчетават две съществителни имена, в която конструкция към второто съществително име се присъединява окончание за притежание в трето лице, единствено число. Този тип „изафет“ в турския език показва разновидност на предмета.

 • Marmara Üniversitesi – университет на Мармара
 • Susam Sokağı – улица Сусам (сусамова улица)
 • Taksim Meydanı – площад Таксим
 • hesap makinesi – машина за смятане (калкулатор)
 • cep telefonu – телефон за джоб (мобилен телефон)
 • iş + adres – İş adresi
 • iş + telefon – İş telefonu

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати