Продължете към съдържанието

Спомагателни глаголи (Yardımcı Eylemler)

Спомагателният глагол (Yardimcı eylem)  е вид глагол, чието използване позволява образуване на сложни глаголи, чрез име (съществително име, прилагателно име, местоимение или наречие), с което се комбинира, за да придаде на името значение на действие или състояние, или чрез глагол, с който се комбинира, за да бъде трансформиран в друг глагол. Спомагателните глаголи се променят според глаголното време и глаголното лице и се спрягат във всички глаголни времена.

Упражнения

В турския език спомагателните глаголи са широко използвани, а според честотата на използването им най – много сложни глаголи се образуват от съществителни имена, които са комбинирани със спомагателен глагол.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати