Според мен…/Bana göre… Bence… – Упражнения – Отговори

  1. Попълнете празните места с подходящия израз: “Ayşe’ye göre”, “bize göre”, “ona göre”, “bence”, “sence”:
  • sence
  • bence
  • Ayşe’ye göre
  • ona göre
  • bize göre

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув