Продължете към съдържанието

Спрежение на глагола в наклонения (Fiil çekim tablosu – Dilek kipleri)

Наклонението на глагола е граматичен признак , чрез който се изразява отношението на говорещото лице към глаголното действие. В турския език глаголите се спрягат и в четири наклонения, като се изменят по лице и число, чрез което се получават  производни форми на дадения глагол от неговия корен.

В таблиците вижте спрежението на глагола „almak“ положителна форма, отрицателна форма, положителен въпрос и отрицателен въпрос, в четирите наклонения на глагола в турския език: Повелително наклонение/Emir Kipi, Повелително – желателно наклонение/İstek kipi, Желателно – условно наклонение/Dilek sart kipi и Наложително наклонение/Gereklilik kipi.

 

Положителна форма (Olumlu biçim)

  Повелително наклонение Повелително –желателно наклонение Желателно – условно наклонение Наложително наклонение
+

al

al-sın

al-ın/al-ınız

al-sın-lar

al-a-yım

al-a-sın

al-a

al-a-lım

al-a-sınız

al-a-lar

al-sa-m

al-sa-n

al-sa

al-sa-k

al-sa-nız

al-sa-lar

al-malı-yım

al-malı-sın

al-malı

al-malı-yız

al-malı-sınız

al-malı-lar

Отрицателна форма (Olumsuz biçim)

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати