Продължете към съдържанието

Спрежение на глагола в прости времена (Fiil çekim tablosu)

Спрежението е специфичното изменение на глаголите по лице, число и време, чрез което се получават  производни форми на дадения глагол от неговия корен.

Турският глагол има едно спрежение и то е правилно. В турския език няма неправилни глаголи. Спрежението глагола във всяко едно време се отличава изключителна пореденост. Глаголната основа (коренът на глагола) остава една и съща за цялото спрежение. Наставката за глаголно време или наклонение също е неизменна за даденото глаголно време. Само личните окончания се изменят по лице и число, но по строго установените фонетични правила на вокалната хармония.

Спрегнатите форми на глагола се наричат лични глаголни форми, всяка една от които притежава лице, число, време и т.н. Таблица, съдържаща всички варианти на определен глагол в даден език, се нарича спрежителна таблица или глаголна парадигма. В таблиците вижте спрежението на глагола „batmak“ положителна форма, отрицателна форма, положителен въпрос и отрицателен въпрос, както и упражненията за спрежение на глагола:

Положителна форма (Olumlu biçim)

ben sen o biz siz onlar
ŞİMDİKİ ZAMAN –YOR batıyorum batıyorsun batıyor batıyoruz batıyorsunuz batıyorlar
GENİŞ ZAMAN – R batarım batarsın batar batarız batarsınız batarlar
BELİRLİ (GÖRÜLEN) GEÇMİŞ ZAMAN – DU battım battın battı battık battınız battılar
BELİRSİZ (DUYALAN) GEÇMİŞ ZAMAN – MİŞ batmışım batmışsın batmış batmışız batmışsınız batmışlar
GELECEK ZAMAN – ACAK batacağım batacaksın batacak batacağız batacaksınız batacaklar

 

Положителен въпрос (Olumlu soru)

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати
   
error: