Продължете към съдържанието

Спрежение на глагола в сложни исторически времена (Fiil çekim tablosu – Hikaye birleşik zamanları)

Историческите глаголни времена са част от сложните глаголни времена в турския език и се образуват чрез присъединяване формата за минало определено (свършено) време „-du“ на допълнителния глагол-наставка „İmek“ към спрегнати глаголи в простите глаголни времена. Използват се, за да покажат, че действието е извършено в продължителен период миналото.

В таблиците вижте спрежението на глагола „almak“ положителна форма, отрицателна форма, положителен въпрос и отрицателен въпрос в различните сложни исторически глаголни времена в турския език.

Положителна форма (Olumlu biçim)

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати