Продължете към съдържанието

Спрежение на глагола в сложни условни времена (Fiil çekim tablosu – Şart birleşik zamanları)

Сложните условни глаголни времена – Şart birleşik zamanları са част от сложните глаголни времена в турския език и се образуват чрез присъединяване на условната форма „ise“ на допълнителния глагол-наставка „imek“ към спрегнати глаголи в простите глаголни времена. Използват се, за да покажат, че действието се е случило или би се случило при изпълнението на някакво условие.

В таблиците вижте спрежението на глагола „almak“ положителна форма, отрицателна форма, положителен въпрос и отрицателен въпрос в различните сложни условни глаголни времена в турския език.

Положителна форма (Olumlu biçim)

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати