Продължете към съдържанието

Термини от сферата на правото

Правото е система от правила и норми, уреждащи отношенията между хора и организации в обществото, която има за цел да установи ред, да регламентира външното поведение на хората с цел тяхното съжителство в една общност.

Термини от сферата на правото могат да бъдат срещнати в нормативни документи – закони, наредби, правилници , устави, в съдебни решения, обвинителни актове, наказателни постановления, пълномощни, свидетелства за съдимост, нотариални актове, договори, декларации и др.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати