Продължете към съдържанието

Търговско-икономически термини

Икономиката е област, която обхваща производството, разпределението, търговията, потреблението на стоки и услуги и използването и управлението на ресурси и включва взаимодействията между икономическите субекти и техните контакти, които представляват съществена част икономическите отношения.

Търговско-икономически термини могат да бъдат срещнати в запитвания, оферти, заявки, товарителници, договори, бизнес кореспонденция, протоколи, фактури, спецификации и др.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати