Удвояване на крайните съгласни звукове/Ünsüz türemesi – Упражнения – Отговори

1.Преведете изреченията на турски език:

 • Bugün kendimi iyi hissetmiyorum.
 • Kendisini bir şey zannediyor ama yanılıyor.
 • Bu konudan dolayı seni hiç affetmiyorum.

2. Напишете изреченията, като използвате думите в скоби, към които присъедините необходимите наставки.

 • Sırrını söyleme dostuna, dostunun da dostu vardır, o da söyler dostuna… (sır+ını)
 • Tıbbın yapabileceği bir şey kalmamıştır. (tıp+ın)
 • Herkes hakkı olanı alsın. (hak+ı)
 • Affı anlamak için merhameti bilmen lazım. (af+ı)
 • Herkese haddini bildirmeye geldim. (had+ini)
 • Ya rabbim bize yardım et! (rab+im)
 • Bu kararın reddine kim karşı çıktı? (red+ine)
 • Еmekliye maaş zammını bu hükümet gerçekleştirdi. (zam+ını)
 • Doğru şıkkı seçtiğinden emin ol. (şık+ı)

3. Кое от следните изречения съдържа удвояване на съгласни звукове?

 

 1. Seni gerçekten affetmek istiyorum ama yapamıyorum.

4. Допишете окончанията на личните местоимения.

Benim hakkım, senin hakkın, onun hakkı, bizim hakkımız, sizin hakkınız, onların hakları;

benim sırrım, senin sırrın, onun sırrı, bizim sırrımız, sizin sırrınız, onların sırları.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув