Удвояване на крайните съгласни звукове

По правило в турския език думите не могат да завършват или да съдържат две еднакви букви една до друга. Изключение правят думите elli (петдесет), yassı (плосък) и anne (майка). Съществуват обаче голям брой думи в турския език, взаимствани от други езици (главно от арабски език и персийски език), които в оригиналната си форма (т.е. на оригиналния език) се пишат с двойни съгласни, такива думи са например cadde (голяма улица, авеню), kübbe (купол), müddet (период).

Някой такива думи, дори и взаимствани от други езици думи обаче, с течение на времето при употебата им в турския език, са загубили своето  “дублиране” на съгласни и вече се изписват с една съгласна. Такива думи са:

 • аmа (но) – оригинална взаимствана форма (аmma)
 • kere (пъти) – оригинална взаимствана форма (kerre)
 • kasap (месар) – оригинална взаимствана форма (kassap)

Когато добавим наставка или окончание започващи с гласен звук към дума, която в основната си форма е загубила удвояването на крайния си съгласен звук, този краен съгласен звук отново се удвоява. 

 • hak (право) – hakkı (негово право)
 • his (чувство) – hissim (моето чувство)
 • sır (тайна) – sırrımız (нашата тайна)
 • haz (радост, удоволствие) – hazzı (нейното удоволствие)
 • tıp (медицина) – tıppı (медицината й)
 • şak (аплодисмент) – şakkın (аплодисментите ти)
 • cer (тяга) – cerrimizi (нашата тяга)
 • üs (база) – deniz üssü (военноморска база)
 • zam (надбавка, увеличение) – hizmet zammı (надбавка за стаж)

Удвояването на крайните съгласни звукове се наблюдава при кратки думи. Такива думи в основния си вариант, както и в случай на добавяне към тях на наставки и окончания, започващи със съгласен звук, се пишат с един съгласен звук в края. 

В по-голямата си част думите, в които има удвояване на крайните съгласни звукове, са остарели и не се използват често в разговорния турски език, но някои от тези думи в комбинация със спомагателен глагол, образуват нови глаголи, които са широко използвани в ежедневния турски език:

 • af (прошка) – аffetmek (прощавам)
 • hal (решение) – halletmek (решавам, разрешавам)
 • his (чувство) – hissetmek (усещам, чувствам)
 • ret (отхвърляне, отричане) – reddetmek (отричам, отхвърлям)
 • zan (мнение, убеждение) – zannetmek (мисля, предполагам)
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув