Продължете към съдържанието

Удвояване на крайните съгласни звукове (Ünsüz türemesi)

В турския език думите не могат да съдържат два еднакви съгласни звука един до друг. Изключение правят думите elli (петдесет), yassı (плосък) и anne (майка). Съществуват обаче голям брой думи, взаимствани от други езици (главно от арабски език и персийски език), които в оригиналната си форма се пишат с двойни съгласни звукове, такива думи са например cadde (голяма улица, авеню), kübbe (купол), müddet (период).

Упражнения

Някой такива думи, дори и взаимствани от други езици думи обаче, с течение на времето при употребата им в турския език, са загубили своето  “дублиране” на съгласни и се изписват с една съгласна.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати