Удвояване (редупликация) на съществителни и прилагателни имена

В турския език съществителните и прилагателните могат да претърпят пълно или частично удвояване, т.нар. редупликация, с цел да се увеличи емоционалната сила на думата или изказа.

  1. Пълно удвояване (редупликация) на съществително или прилагателно име.

Пълно удвояване възниква, когато удвоени (два пъти използвани) съществителни имена образуват фраза с по-различен оттенък в значението от основното значение на думата:

Adım adım ilerliyorlar. – Напредват стъпка по стъпка
Kenti sokak sokak dolaştı. – Обикаляше града улица по улица.

Пълно удвояване има и при прилагателни имена, с цел усилване значението на признака, който се назовава:

Bebek kokusunu uzun uzun kokladım. – Вдъхвах аромата на бебето дълго и предълго.
Garip garip sesler çıkarttılar. – Издаваха станни и престранни звуци.

Някой отглаголни прилагатени имена също могат да бъдат удвоени, придобивайки значение на наречие

Ablam şaşkın şaşkın yüzüme baktı. – Сестра ми ме погледна в лицето с изумление.

2. Частично удвояване (редупликация) в турския език се използва само при прилагателни имена, за да покаже наситеност на назования признак, което съответства на българските „абсолютно …“, „много …“. Частичното удвояване се състои в повторение на първите две букви (понякога дори първата първа буква)  от думата, последвано от някоя от буквите “m, p, r, s” и пълната форма на прилагателното. 

Bembeyaz – от бял по – бял
Simsiyah – от черен по – черен
Yemyeşil – зелен, но много зелен
Kapkara – чисто черен
pkırmızı – от червен по – червен
Sapsarı – от жълт по – жълт
Masmavi – от син по – син
tertemiz – чист пречист
taptaze – от свеж по-свеж
bomboş – абсолютно празен
upuzun – от дълъг по -дълъг
dopdolu – препълнен, абсолютно пълен
kupkuru – сух пресух
yepyeni – нов новеничък 
yapyalnız – сам самичък

dimdik – много стръмен
mdüz – абсолютно плосък
msıcak – много горещ
msıkı – много тесен / стегнат

apaçık – напълно ясно
apak – абсолютно бял, чисто бял
capcanlı – от жив по – жив, жизнен
çepçevre – наоколо, от всяка една страна
dapdar – много тесен

çarçabuk – мигновено, незабавно
çırılçıplak – чисто гол

sbütün – изобщо; цяло, цяло, напълно 
cascavlak – напълно плешив 
dosdoğru -напълно прав; праволинеен 
koskoca – огромен

Yollar bomboştu. – Пътищата са абсолютно празни
Yalnızca uruzun kuyruklarını sallıyorlar. – Само поклащат дългите си предълги опашки.
Öyle güçlü ki, koskoca dağları bile taşıyabiliyor. – Толкова е силен, дори огомни планини може да премести (носи).

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув