Умаляване на прилагателни имена/Sıfatlarda küçültleme

Умаляване на прилагателни имена се използва, за да придаде на качеството, с което прилагателното име характеризира съществителното име, значение на „близо до…“. В турския език умаляване на прилагателните имена се образува с употреба на словообразуващите наставки ”-ce“, „-cik“, „-(i)msi“, „-(i)mtırak”

 • Küçük bir evleri vardı. – Имаха малки къщи. – малък е качествено прилагателно име, което описва съществителното име
 • Küçücük evleri vardı. – Имаха мънички къщи. – (близо до мънички) мънички също е качествено прилагателно име, но за разлика от първия пример, „küçük“ с наставка „-cik“ показва, че качеството е близо до описаното.
 • İri bir karpuz –         İrice bir karpuz  – големичка диня (близо до голяма)
 • Ekşi erik –               Ekşimsi erik  – киселичка слива (близо до кисела)
 • Küçük çocuk –        Küçücük çocuk  – мъничко дете (близо до малко)

При присъединяване на наставката “-cik / -cik” към думи, завършващи на съгласната “-k”, използвана за умаляване последният съгласен звук в края на думата отпада.

 • ufak-cık → ufacık – мъничък (близо до малък)
 • minik-cik → minicik – мъничък (близо до малък)
 • sıcak – cık → sıcacık – топличък (близо до топъл)

Словообразуващите наставки -(i)mtrak, която запазва основната си форма и не следва правилата на вокалната хармония и -(i)msi, която се променя по правилото „4х“ на вокалната хармония се присъединяват към качествени прилагателни имена обозначаващи цвят, за да опишат друг цвят близък до вече споменатия:

 • karamtrak – тъмничък (близо до тъмен)
 • sarımtrak – жълтеникав (близо до жълт)
 • mavimtrak – синкав (близо до син)
 • morumsu – лилавеещ (близо до лилав)
 • mavimsi – синкав (близо до син)
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув