Упражнения – Наклонения, пряка реч

  1. Довършете изреченията като използвате положителна форма на пожелателно наклонение. 

1. Çok yoruldum. Biraz otur …………….
2. Acıktık. Haydi yemek yi ……………..
3. Bugün hava çok güzel. Pikniğe git ……………..
4. Arkadaşlar, top oyna ……………..
5. Film başladı. Ayşe’ yi de çağır ……………..
6. Ders başladı. Lütfen sus ……………..
7. Yağmur yağıyor. Taksiye bin ……………..
8. Hava soğuk. Paltomu giy ……………..
9. Bugün Ali’nin doğum günü. Ona hediye al ……………..
10. Ali’ye borç ver ……………..
11. Ali çok oynuyor. Onu derse çağır ……………..
12. Okula geç kalacağım. Hızlı yürü ……………..

ОговоритеВиж ТУК

 

2. Напишете изреченията в отрицателна форма на пожелателно наклонение

1. Sabah kahvaltısında çorba içelim. ……………………………………………………………..

2. Yaz tatilinde Ankara’ya gidelim. ……………………………………………………………..

3. Bugün öğleden sonra alış veriş yapalım………………………………………………………………

4. Teneffüste futbol oynayalım. ……………………………………………………………..

5. Aksaray’a kadar yürüyelim. ……………………………………………………………..

ОтговоритеВиж ТУК

 

3. Напишете изреченията във въпросителна форма на пожелателно наклонение

1. Süpermarketten sebze ve meyve alalım. ……………………………………………………………..

2. Bu soruları öğretmene soralım. ……………………………………………………………..

3. Kantinden çay getireyim………………………………………………………………

4. Yağmur yağıyor şemsiyeyi alayım………………………………………………………………

5. Otobüse binmeyeyim………………………………………………………………

ОтговоритеВиж ТУК

 

4. Попълнете многоточията в изреченията като използвате повелително наклонение:

1. Sen çok yorul………………….. , dinlen.
2. Sen odaya gir………………… çünkü toplantı var!
3. Sen yukarı çık……………….., çünkü öğretmen seni bekliyor.
4. Sen bugün gel…………………. çünkü ben meşgulüm.
5. O Türkçe konuş…………….., çünkü şimdi Türkçe öğreniyor.
6. O sakın soğuk su iç…………….. , çünkü doktor söyledi.
7. O bana bir şey söyle……………., çünkü ben Fransızca bilmiyorum.
8. O daha çok yemek ye……………, çünkü çok zayıf.
9. Siz bağır…………… çünkü diğer yolcular rahatsız oluyor.
10. Siz benle konuş…………….., çünkü bu benim işim değil.
11. Siz bekle…………… lütfen, çünkü Müdür Bey şimdi meşgul.
12. Siz geziye gel…………… . çünkü çok güzel yerlere gideceğiz.
13. Onlar öğrenmek için çok çalış…………………!
14. Onlar sınavda iyi cevap vermek için dikkat et………………..

ОтговоритеВиж ТУК

 

5. Образувайте повелително или пожелателно наклонение от глаголите в скобите.

1. Ayşe bana ……..(bakmak)!
2.Çocuklar, …………………(acele etmek)!  Film başlıyor!
3.– Ali  bizimle sinemaya gelmek istiyor.
– Tamam  …… (gelmek)
4. Erdem, kitabı ona ……. (vermek)!
5.– Müdür bey, müşteriler çok sabırsız.
–Maalesef meşgulüm, ………. (beklemek)
6.– Bu televizyon programı çok ilginç.
– Tamam, ben de ………… (seyretmek)
7. Onları masaya ……. (koymak)!
8. Sürücüler, …………… (dikkat etmek)! Bu yol çok tehlikeli!
9. Köpeğin aç. Bu ekmeği ……….. (yemek)
10. – Çocuklar çok yorgun.
– Tamam …………….(yatmak)
11.Birbirimizi seviyoruz, ……… hadi. (evlenmek)!

ОтговоритеВиж ТУК

 

6. Напишете правилната форма на глаголите в пожелателно наклонение

1.Bu akşam, arkadaşım bir parti veriyor.   ………. (gitmek)?
2.Çok yorulduk. Eve ………….(dönmek)?
3.Bu çok iyi bir film.  Bu filmi …………. (seyretmek)?
4.Bu müzik çok güzel  ………………..(dans etmek)?
5.Çok geç oldu.   ………………(uyumak)?
6.Oğlun hasta.  Okula ………….(gitmek)?
7.Harika! Sınavlarımızı verdik.  ……………..(kutlamak)?
8.Dışarıda hava soğuk ve rüzgarlı.  Evde ………………….(oturmak)?
9.Demek Türkçe öğrenmek istiyorsun. Sana ………… (öğretmek)?

ОтговоритеВиж ТУК

 

7. Поставете отрицателна форма на повелително или пожелателно наклонение

1.Ben yüksekten korkuyorum. Elimi tut …….. (düşmek)!
2.Ben hastayım. En iyisi ben ………. (içmek) !
3.Seni duyuyorum. Bana …….. (bağırmak)!
4.Senin suçun değil. Boş yere ……….(özür dilemek) !
5.Onunla konuşmak istiyorum. Bir yere …………. (ayrılmak)!
6.O suçlu. Yakala  ………. (kaçmak)!
7.Dün çok çalıştık. O yüzden bugün ………(çalışmamak)!
8.Parti başlıyor! Hadi ……… (geç kalmak)!
9.Çocuklar, ders başladı. Lütfen artık ……….(konuşmak)!
10.Bu yol kapalı. Bu yola …….. (girmek)!
11.Onlardan saklanıyorum. Beni …….(görmek)!
12.Çocuklar çok yaramazlık yaptılar. Televizyon ……… (seyretmek)!

ОтговоритеВиж ТУК

 

8. Попълнете многоточията като използвате глагола в скобите в условно наклонение -yorsa.

1. İnsanlar ……………….. (kavga etmek) mutlaka bir sebebi vardır.
2. Afrika’da insanlar hâlâ açlıktan ……………….. (ölmek) hepimiz suçluyuz.
3. Çocuk……………….. (uyumak) fazla gürültü yapmayalım.
4. Dersimi ………………..(dinlememek) sınıftan çıkınız.
5. Bulutlar ………………..(toplanmak) yağmur yağabilir.
6. Bana ……………….. (inanmamak) şu insanlara sorunuz.
7. Fatih hiç ……………….. (gülmemek) mutlaka bir derdi vardır.
8. Televizyonu ………………..(seyretmemek) kapat.
9. Klâsik müzikten ……………….. (hoşlanmak) hafta sonu seni bir konsere götürebilirim.
10. Ders ………………..(çalışmamak) biraz dolaşalım mı?

ОтговоритеВиж ТУК

 

9. Попълненте многоточията като използвате глагола в скобите в условно наклонение -ırsa.

1. Siz çok ………………..(çalışmak) Türkçe’yi öğrenirsiniz.
2. Böyle hızlı……………….. (gitmek) kaza yapabilirsin.
3. Bu kitabı iki gün ………………..(okumak), aferin sana.
4. Akşam sinemaya ………………..(gitmek) sana telefon edemem.
5. Ali sabah geç ……………….. (kalkmak) otobüsü kaçırır.
6. Eğer biz böyle oynamaya ………………..(devam etmek) kesinlikle yeniliriz.
7. Müdür beyi ………………..(görmek) benden selâm söyleyin.
8. Babam beni bu halde ………………..(görmek) çok kızar.

9. Ben ………………..(dışarı çıkmak) gazette alırım.
10. Gece erken ………………..(yatmak) sabah erken uyanırsın.
11. Temiz bir otel ………………..(bulmak) İzmir’de beş gün kalırım.
12. Ben derse geç ………………..(kalmak) öğretmen çok kızacak.
13. Hafta sonu hava iyi……………….. (olmak) pikniğe gideceğiz.
14. Annem bir daha benim sigara içtiğimi ………………..(görmek) babama söyleyecek.
15. Ali ………………..(iyileşmek) okula gelecek.
16. Babam bana para ……………….. (vermek) sana olan borcumu ödeceğim.

ОтговоритеВиж ТУК

 

10. Попълненте многоточията като използвате глагола в скобите в условно наклонение в отрицателна форма  -ırsa

1. Erken ………………..(kalkmak) otobüsü kaçırırsın.
2. Müdür Bey’le……………….. (konuşmak) bu problemi halledemezsin.
3. Doktora ………………..(gitmek) iyileşemem.
4. Kışın kalın elbiseler ……………….. (giymek) hastalanabiliriz.
5. Hızlı ……………….. (yürümek) otobüsü kaçırırsınız.
6. Televizyon ………………..(seyretmek) hiçbir şeyden haberin olmaz.
7. Babama bu akşam ……………….. (telefon etmek) bana çok kızar.
8. Konuyu ………………..(anlamak), lütfen soruyun.
9. Evde ……………….. (çalışmak) imtihandan zayıf alırız.

10. Pazar günü pikniğe ………………..(gitmek) size geleceğim.
11. Bu haftada yağmur ………………..(yağmak) çiçeklerin hepsi kuruyacak.
12. İnsanlar ………………..(dikkat etmek) ormanların hepsi yok olacak.
13. Öğrenciler öğretmeni ……………….. (dinlemek) konuyu anlamayacaklar.
14. Ahmet derste sessiz ……………….. (durmak) öğretmen ona kızacak.
15. Siz doktorun verdiği ilaçları ………………..(içmek) hastalığınız geçmeyecek.
16. Eğer uçak ………………..(ertelenmek) saat dokuzda orada olacağım.
17. Yarın yağmur ………………..(yağmak) pikniğe gideceğiz.

ОтговоритеВиж ТУК

 

11. Довършете изреченията: 

1. Ehliyetim olmazsa ……………………………………………………..

2. Arabamı hızlı kullanırsam ……………………………………………………..

3. Anneannemi ziyaret etmezsem ……………………………………………………..

4. Anahtarımı bulamazsam ……………………………………………………..

5. Okulumu bitiremezsem ……………………………………………………..

6. Gözlüğümü bulamazsam ……………………………………………………..

7. Elbisesi ütülü olmazsa ……………………………………………………..

ОтговоритеВиж ТУК

 

12. Образувайте изречения по модела

Yavaş çalışmak / işten atılmak
Eğer yavaş çalışırsan işten atılabilirsin.

1. Çok çikolata yemek / dişleri çürütmek

……………………………………………………..

2. Geç yatmak / geç kalkmak

……………………………………………………..

3. Bağırarak şarkı söylemek / boğazı ağrımak

……………………………………………………..

4. Korku filmi seyretmek / kâbus görmek

…………………………………………………….

ОтговоритеВиж ТУК

 

13. Превърнете пряката реч в непряка, като използвате (diye ):

  1. Ahmet: Neden bu kadar çok salata yaptın?

Selin: Akşama misafir gelecek.

(Siz) Ahmet Seline “………………………………………………………………..”………………………

        Selin Ahmet’e “………………………………………………………………..”………………………

 

  1. Polis: Neden kırmızı ışıkta geçsiniz?

Cem: Çünkü ben renk körüyüm.

(Siz) Polis Cem’e “………………………………………………………………..”………………………

        Cem Polis’e “………………………………………………………………..”………………………

 

  1. Anne: Neden ağlıyorsun?

Çocuk: Arkadaşım bana vurdu.

(Siz) Annesi çocuğa “………………………………………………………………..”………………………

        Çocuğu annesiya “………………………………………………………………..”………………………

ОтговоритеВиж ТУК

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: