Условни глаголни времена/Şart birleşik zamanları

Условните глаголни времена – Şart birleşik zamanları – са част от сложните глаголни времена в турския език и се използват, за да изразят действие, което би се случило при изпълнението на някакво условие.

Глаголните времена под условие – Şart birleşik zamanları – се образуват чрез присъединяване на условната форма „ise“ на допълнителния глагол-наставка „imek“ към спрегнати глаголи в простите глаголни времена, за да покажат, че действието би се случило при изпълнението на някакво условие.

 

 

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув