Форми на глагола

Глаголът е дума, която означава действие, извършвано или изтърпявано от някое лице или от някакъв предмет, а освен това може също да означава поведение или състояние на някое лице. Глаголът се отнася в различни глаголни времена, има различни категории и може да приема различни форми (лични и нелични). Основните форми на глагола “Yapmak” в турския език може да разгледате тук.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув