Часовник

В турския език, когато искаме да разберем колко е часа задаваме въпроса Saat kaç? Отговорът, освен изчитане на точния час и минути като числа, може да бъде изказан по следния начин:

1.Кръгъл час – без окончание

Saat beş – пет часа; Saat on dokuz – деветнадесет часа.

2.Час и …. минути – образува се като се казва часа с добавено окончание за винителен падеж ( -ı, -i, -u, -ü/ -yı, – yi, -yu, -yü) + минутите + глагола geçiyor (минава) в 3 л. ед.ч

10.10 – onu on geçiyor;

4.25 – dördü yirmi beş geçiyor;

7.30 – yediyi otuz geçiyor.

7.30 – Когато искаме да кажем час и половина, можем да използваме и израза yedi buçuk – без окончание

3.Час без …. минути – образува се като се казва часа с добавено окончание за дателен падеж ( -e; -a; -ye; -ya) + минутите + var (има до)

3 без 25 – üçe yirmi beş var

9 без 10 – dokuza on var

10 без 15 – Когато искаме да кажем час без петнадесет минути използваме израза çeyrek, като окончанието в дателен падеж на часа остава – ona çeyrek var.

 

Когато искаме да разберем в колко часа нещо ще се случи задаваме въпроса Saat kaçta? Отговорът може да бъде изказан по следния начин:

1.Кръгъл час – изказваме часа с окончние за местен падеж (-da; – de; -ta; -te)

Saat beşte –  в пет часа; Saat on dokuzda – в деветнадесет часа.

2. В час и …. минути – образува се като се казва часа с добавено окончание за винителен падеж ( -ı, -i, -u, -ü/ -yı, – yi, -yu, -yü) + минутите + geçе

10.10 – onu on geçе;

4.25 – dördü yirmi beş geçе;

7.30 – yediyi otuz geçе.

7.30 – Когато искаме да кажем в час и половина, можем да използваме и израза yedi buçükta  – като думата buçuk взима окончание за местен падеж, а часът е без окончание

3. В час без …. минути – образува се като се казва часа с добавено окончание за дателен падеж ( -e; -a; -ye; -ya) + минутите + kala

3 без 25 – üçe yirmi beş kala

9 без 10 – dokuza on kala

10 без 15 – Когато искаме да кажем в час без петнадесет минути използваме израза çeyrek, като окончанието в дателен падеж на часа остава – ona çeyrek kala.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув