Продължете към съдържанието

Числа/Sayilar – Упражнения

 1. Напишете числата с думи на турски език

4, 9, 16, 28, 56, 35, 87, 90, 11, 44, 71, 93, 578, 982, 375, 555, 411, 373, 1090, 2569, 6830, 104356

 1. Напишете числата с цифри

Yedi, otuz iki, kırk dört, seksen, altmış bir, iki yüz doksan altı, yedi yüz elli dokuz, sekiz yüz on, altı yüz yetmiş iki, iki bin beş yüz yirmi dört, dört bin sekiz yüz bir, kırk üç, bin dokuz yüz seksen bir, on iki bin sekiz yüz otuz üç, bin dört yüz elli beş, yedi yüz doksan iki

 1. Напишете дробните числа с думи на турски език

6/9, 7/8, 1/3, 3/4, 5/6, 1/2, 3/3, 6/9, 2/4, 4/5, 1/10, 8/8, 1/4, 2/8, 7/10

 1. Напишете числата с цифри

Altıda üç, sekizde bir, dörtte beş, dokuzda beş, dörtte üç, altıda dört, üçte bir, beşte bir, yarım,

 1. Напишете числата:
 • elli dokuz ……………….
 • Iki yüz altı ……………….
 • Iki yüz yirmi iki ……………….
 • Bin altı yüz seksen üç……………….
 • Iki bin iki……………….
 • On sekiz……………….
 • Bin dokuz yüz seksen dört……………….
 • On iki milyon beş yüz bin……………….
 • Yedi yüz beş……………….
 • Dokuz yüz doksan yedi……………….
 • 504 ……………….
 • 2250500 ……………….
 • 67 ……………….
 • 132……………….
 • 13562……………….
 • 9563……………….
 • 17……………….
 • 4562……………….
 • 228……………….
 • 777………………..

6. Напишете числата с думи

 • 27: _________________________________________________
 • 145: _________________________________________________
 • 478: _________________________________________________
 • 1009: _________________________________________________
 • 5492: _________________________________________________
 • 12 076: _________________________________________________
 • 143 840: _________________________________________________
 • 1 437 201: _________________________________________________

7. Напишете примерите с думи

 • %75: _________________________________________________
 • %18: _________________________________________________
 • 376₺: _________________________________________________
 • 64,50₺: _________________________________________________
 • 120,25₺: ________________________________________________

8. Поставете наставките за образуване на числителни редни (-ıncı, – incı, – uncu, -üncü) и преведете писмено изреченията.

 • Arkadaşım sekiz………… sınıfta. 
 • Cem yarışmada kaç………………. sırada? 
 • Beş………….. Cadde’de oturuyorum. 
 • Sınıfımız kaç……… katta? 
 • Iki……….. Dünya Savaşı ne zaman oldu? 
 • Bugün on yedi………… yaş günümü kutlanıyorum. 
 • Iyi bir koşucu değil, tüm yarışlarda son…………. oluyor. 
 • Festıvalin üç………….. günü biz de gidelim. 
 • Altı…….. soruyu bilmiyorum.
 • Banu aılesinin iki………….. çocugu. 
 • Kardeşim on……… Cadde’de oturuyor. 
Отговори