Цифри, числа и мерни единици

ЦИФРИ И ЧИСЛА

Цифрите и числата са първото нещо, което научава всеки от нас независимо в коя част на света се намира. Цифрите са десет: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Те могат да се пишат в различна последователност и така се получават числата. Тук може да се запознаете с цифрите, числата и мерните единици в турския език.

В турския език числата се изписват отделно, но се произнасят слято. При четене или говорене реда на произнасяне на числата е: хиляди, стотици, десетици, единици, еднотипен с изказа на български език.

Числителните редни числа се образуват като към числото се добави наставката -inci, -ıncı, -uncu, üncü (4x). Когато задаваме въпрос наставката се поема от въпросителната дума, а при отговора числото взема наставката, отговорът замества въпросителната дума.

Kaçıncı katta? – На кой етаж? – İkinci katta. – На втория етаж.

При изговаряне на десетични дробни числа се изчитат както се виждат: 0.5 – sıfır nokta beş; 4.25 – dört nokta yirmi beş

При изговаряне на обикновени дробни числа, първо се чете знаменателя в местен падеж, а след това числителят без окончание: onda iki – две десети; ikide bir – една втора; dörtte iki – две четвърти

Числителните разделителни имена се образуват с помощта на наставките (-şar, -şer, -ar, -er), които се добавт към числото: altışar (по шест), ikişer (по два, по две), onar (по десет), biner (по хиляда).

При изговаряне на проценти, първо казваме процента (%), а след това числото: yüzde elli – петдесет процента = %50; yüzde yirmi beş – двадесет и пет процента =% 25

В турския език, при изговаряне на числата сто и хиляда, казваме само “yüz” или само “bin”, както е и в българския език, не казваме една стотица или една хиляда. Във всички останали случаи, например милион или милиард, преди числото казваме “bir” – “един” – bir milyon – един милион; bir milyard – един милиард;

 

Цифри и числа Числителни бройни Числителни редни 
0 sıfır sıfırıncı
1 bir birinci
2 iki ikinci
3 üç üçüncü
4 dört dördüncü
5 beş beşinci
6 altı altıncı
7 yedi yedinci
8 sekiz sekizinci
9 dokuz dokuzuncu
10 on onuncu
11 on bir on birinci
12 on iki on ikinci
13 on üç on üçüncü
14 on dört on döndüncü
15 on beş on beşinci
16 on altı on altıncı
17 on yedi on yedinci
18 on sekiz on sekizinci
19 on dokuz on dokuzuncu
20 yirmi yirminci
21 yirmi bir yirmi birinci
30 otuz otuzuncu
40 kırk kırkıncı
50 elli ellinci
60 altmış altmışıncı
70 yetmiş yetmişinci
80 seksen sekseninci
90 doksan doksanıncı
100 yüz yüzüncü
131 yüz otuz bir yüz otuz birinci
200 iki yüz iki yüzüncü
300 üç yüz üç yüzüncü
400 dört yüz dört yüzüncü
500 beş yüz beş yüzüncü
600 altı yüz altı yüzüncü
700 yedi yüz yedi yüzüncü
800 sekiz yüz sekiz yüzüncü
900 dokuz yüz dokuz yüzüncü
965 dokuz yüz altmış beş dokuz yüz altmış beşinci
995 dokuz yüz doksan beş dokuz yüz doksan beşinci
999 dokuz yüz doksan dokuz dokuz yüz doksan dokuzuncu
1000 bin bininci
2000 iki bin iki bininci
10000 on bin on bininci
25000 yirmi beş bin yirmi beş bininci
1000000 bir milyon bir milyonuncu
1000000000 bir milyar bir milyarıncı

МЕРНИ ЕДИНИЦИ

 

ТЕГЛО AĞIRLIK
грам gram
десет грама on gram
половин килограм yarım kilogram
килограм kilogram
квинтал kental
тон ton
ДЪЛЖИНА UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
милиметър milimetre
сантиметър santimetre
дециметър desimetre
метър metre
километър kilometre
миля mil
височина yükseklik
ширина genişlik
дебелина kalınlık
дълбочина derinlik
ОБЕМ И ПОВЪРХНИНА YÜZEY VE HACİM
квадратен сантиметър santimetre kare
квадратен метър metre kare
крадратен километър kilometre kare
кубичен сантиметър santimetre küb
кубичен метър metre küb
ар ar
хектар hektar
ВМЕСТИМОСТ SIVI ÖLÇÜLERİ
литър litre
четвърт литър çeyrek litre
половин литър yarım litre
хектолитър hektolitre

МЕРКИ

 

1 литър мляко bir litre süt
1 килограм вишни bir kilogram vişne
1 чаша плодов сок  bir bardak meyve suyu
1 филия хляб bir dilim ekmek 
1 резен ябълка bir dilim elma
1/2 килограм моркови yarım kilo havuç
4 броя яйца dört adet (tane) yumurta
4 топки сладолед dört top dondurma
1 шепа лешници bir avuç fındık
1 кутия кисело мляко bir kutu yoğurt
1 бучка сирене bir kalıp peynir
1 шипка сол  bir fiske tuz
1 чепка грозде bir salkım üzüm
1 връзка магданоз bir demet maydanoz
1 парче бифтек bir parça biftek
1 двойна ракия bir duble rakı
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув