Членове на семейството/Akrabalık İsimleri

Роднинските връзки се основават на отношенията между хората в едно семейство, както и на техния произход – дали едно лице произлиза от друго (пряко роднинство) или различни лица имат общ родител (непряко роднинство). Роднинските връзки могат да се основават и върху брачни семейни отношения. И в турския език, както и в повечето езици, съществува сложна система от наименования, описващи взаимните отношения между хората в семейството.

abla кака
ağabey батко
amca чичо
anne майка
anneanne баба, майка на майката
baba баща
babaanne баба, майка на бащата
bacanak наименование на двама мъже, чиито съпруги са сестри
bacı сестра
baldız балдъза
bibi леля
birader брат
damat зет
dayı вуйчо
dede дядо
dünür сват
ebe баба
ebeveyn родители
elti зълва, съпруга на брата на мъжа
enişte съпруг на сестрата
съпруг, съпруга
gelin снаха
görümce зълва, сестра на мъжа
hala леля
ikiz близнак
kardeş брат, сестра
karı съпруга
kayınbaba тъст, свекър
kayınpeder тъст, свекър
kayınvalide тъща, свекърва
kaynana тъща, свекърва
kayınbirader шурей
kızkardeş сестра
koca съпруг
kuzen братовчед
kuzin племенница
nine баба
oğul син
peder баща
sağdıç девер
teyze леля, сестра на майката
torun внук
uşak дете
valide майка
yeğen племенник
yenge леля, съпруга на вуйчо или чичо
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: