Членове на семейството

Роднинските връзки се основават на отношенията между хората в едно семейство, както и на техния произход – дали едно лице произлиза от друго (пряко роднинство) или различни лица имат общ родител (непряко роднинство). Роднинските връзки могат да се основатат и върху брачни семейни отношения. И в турския език, както и в повечето езици, съществува сложна система от наименования, описващи взаимните отношения на хората в семейството. Тук може да се запознаете с най – често употребяваните наименования на членовете на семейството в турския език.

abla кака
ağabey батко
akraba роднина
amca чичо
anne майка
babа баща
baldız балдъза
büyük baba дядо
damat зет
dayı вуйчо
dede дядо
dünür сват
enişte калеко
gelin снаха булка
görümce зълва
hala вуйна
kardeş брат сестра
karı съпруга
karı koca съпрузи
kayınpeder свекър тъст
kayınvalıde свекърва тъща
kız kardeş сестра
koca съпруг
nine баба
oğlan kardeş брат
teyze леля
torun внук
yavru дете рожба
yavrum benim малкото ми детенце рожбата ми
yeğen племеник
yenge леля
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув