Продължете към съдържанието

Членове на семейството (Akrabalık İsimleri)

Роднинските връзки се основават на отношенията между хората в едно семейство, както и на техния произход – дали едно лице произлиза от друго (пряко роднинство) или различни лица имат общ родител (непряко роднинство). Роднинските връзки могат да се основават и върху брачни семейни отношения. И в турския език, както и в повечето езици, съществува сложна система от наименования, описващи взаимните отношения между хората в семейството.

Упражнения

Освен буквалния превод на обръщенията към роднини в турския език, някой наименования се използват и в други ситуации в разговорния турски език. 

В разговорния турски език с обръщението „amca“ може да бъде наречен всеки, който е на възрастта на баща ви. Да предположим, че виждате старец или мъж на средна възраст на улицата, който изглежда много болен. Можете да го попитате: „Amca, nasılsın? İyi misin? Otur, lutfen.“ – „Чичо как си? Добре ли си? Седни, моля.“

Или да предположим, че сте мъж в Турция. Попадате на момчета, които играят футбол на улицата и тяхната топка се търкаля към краката ви. Децата могат да се обърнат към вас: „Amca, topu verir misin?“ – „ Чичо, можеш ли да ни дадеш топката?“

По същия начин и турската дума „teyze“ може да се използва за всяка жена, която е на възрастта на майка ви. Например, можете да наречете съседката си Ayşe Teyze, ако тя е приблизително на възрастта на майка ви. Ако тя е по-възрастна от вас, но не много, използвайте турската дума „abla“, тъй като някои жени може да се обидят, че използвайки обръщението „teyze“  ги смятате за по-стари.

В турския език думата „dayı“ се употребява и за човек, който се държи като хулиган или сякаш е повече от всички останали. Всъщност в турския език има глагол „dayılanmak“, който означава да тормозиш другите и да се държиш високомерно.

В турския език с думата „enişte“ всяка една жена може да нарече съпруга на приятелката си, като с такова обръщение тя декларира, че приятелката и е близка като сестра, а нейният съпруг и е като зет.

По същия начин в турския език с думата „yenge“ всеки мъж може да нарече съпругата на своя приятел, като отново с такова обръщение се декларира, че приятелят е близък като брат, а неговата съпруга е близка като снаха.

abla кака
ağabey батко
amca чичо
anne майка
anneanne баба, майка на майката
baba баща
babaanne баба, майка на бащата
bacanak наименование на двама мъже, чиито съпруги са сестри
bacı сестра
baldız балдъза
bibi леля
birader брат
damat зет
dayı вуйчо
dede дядо
dünür сват
ebe баба
ebeveyn родители
elti зълва, съпруга на брата на мъжа
enişte съпруг на сестрата
съпруг, съпруга
gelin снаха
görümce зълва, сестра на мъжа
hala леля
ikiz близнак
kardeş брат, сестра
karı съпруга
kayınbaba тъст, свекър
kayınpeder тъст, свекър
kayınvalide тъща, свекърва
kaynana тъща, свекърва
kayınbirader шурей
kız kardeş сестра
koca съпруг
kuzen братовчед
kuzin племенница
nine баба
oğul син
peder баща
sağdıç девер
teyze леля, сестра на майката
torun внук
uşak дете
valide майка
yeğen племенник
yenge леля, съпруга на вуйчо или чичо