1 – Упражнения Части на речта

Поставете окончанията на глагола “СЪМ”

Ben avukatum Sen avukatsun O avukat Biz avukatuz Siz avukatsunuz Onlar avukatlar
Ben doktorum Sen doktorsun O doktor Biz doktoruz Siz doktorsunuz Onlar doktorlar
Ben sekreterim Sen sekretersin O sekreter Biz sekreteriz Siz sekretersiniz Onlar sekreterler
Ben muhasebeciyim Sen muhasebecisin O muhasebeci Biz muhasebeciyiz Siz muhasebecisiniz Onlar muhasebeciler
Ben müdürüm Sen müdürsün O müdür Biz müdürüz Siz müdürsünüz Onlar müdürler
Ben evliyim Sen evlisin O evil Biz evliyiz Siz evlisinşz Onlar evliler
Ben hastayım Sen hastasın O hasta Biz hastayız Siz hastasınız Onlar hastalar
Ben hemşireyim Sen hemşiresin O hemşire Biz hemşireyiz Siz hemşiresiniz Onlar hemşireler
Ben mühendisim Sen mühendissin O mühendis Biz mühendisız Siz mühendissiniz Onlar mühendisler

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув