14 – Упражнения Падежи.

Попълнете многоточията като използвате въпросителната дума „kaç„ и правилната форма за местен падеж и отговорете на въпросите.

Sokakta kaç araba var? Sokakta yirmi beş araba var. (25)
Kutuda kaç kalem var? Kutuda sekiz kalem var. (8)
Bir yılda kaç mevsim var? Bir yılda dört mevsim var. (4)
Dolapta kaç bardak var? Dolapta on sekiz bardak var. (18)
Bir haftada kaç gün var? Bir haftada yedi gün var. (7)
Bir saatta kaç dakika var? Bir saatta altmış dakika var. (60)
Bir günde kaç saat var? Bir günde yirmi dört saat var. (24)

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув