15 – Упражнения Глаголни времена

Преведете глаголите

чака, идваш ли, не пиша, не говоря, почивате ли си, не чакат ли, помагат, казват, не искате ли, не питаш, влизаме, не разбираме, не почиваш, не четат ли, мълчи, отиваме, не идват, искаш ли, не работите, обичам.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув