2 – Упражнения Части на речта

Образувайте положителна, отрицателна форма, положителен и отрицателен въпрос като използвате глагола “СЪМ”

Aşçı, sekreter, işadamı, hasta, tamirci, öğrenci, müdür, muhasebeci, avukat, evli

Asçıyım, aşçı değilim, aşçı mıyım, aşçı değil miyim
Sekreterim, sekreter değilim, sekreter miyim, sekreter değil miyim
Işadamıyım, işadamı değilim, işadamı mıyım, işadamı değil miyim
Hastayım, hasta değilim, hasta mıyım, hasta değil miyim
Tamircisin, tamirci değilsin, tamirci misin, tamirci değil misin
Müdürüz, müdür değiliz, müdür müyüz, müdür değil miyiz
Muhasebecisiniz, muhasebeci değilsiniz, muhasebeci misiniz, muhasebeci değil misiniz
Avukatlar, avukatlar değil, avukatlar mı, avukatlar değil mi
Evliyim, evli değilim, evli miyim, evli değil miyim

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув