20 – Упражнения Глаголни времена

Преведете на български език

Чете, обичахме, починахте, обадих се по телефона, играха, гледаха, говорих, исках, писахме, гледах, дойде, казаха, прави, чакахме, даде, разбрах, работиха, отидохме, разказахте.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув